Menu

Minimumskrav og betingelser

 

 

Minimumskrav og betingelser for lukkede seniorhold i FB

 

Ved indmeldelse i Frederiksberg Boldklub, accepterer den eller de holdansvarlige som holdkontakter, på vegne af holdet, at leve op til nedenstående retningslinjer, og at nedenstående sanktionsmuligheder kan blive taget i brug ved overtrædelse.

 

Åben som PDF her

 

Antal indmeldte spillere:
Et lukket senior 7-mandshold skal altid som minimum være 12 indmeldte og spilleberettigede spillere på holdet.

Et lukket senior 11-mandshold skal altid som minimum være 17 indmeldte og spilleberettigede spillere på holdet.

Man er spilleberettiget når en spiller kan sættes på et holdkort. En spiller er ikke spilleberettiget hvis han/hun ikke har betalt kontingent = Holdkortspærret af klubben, hvis ens spillercertifikat ligger i en anden klub, eller hvis en spiller står anført som værende langtidsskadet.

Det er til enhver tid den eller de holdansvarlige kontaktpersoner på et lukket hold, der er ansvarlig for at overholde ovenstående minimumstal. Holdets officielle kontaktperson(er) betaler ikke kontingent, til gengæld forventes det, at den eller de holdansvarlige har helt styr på holdet og opfyldelsen af minimumskravene.

Såfremt en spiller melder sig ud, bliver den eller de holdansvarlige orienteret herom og skal så sørge for at en ny spiller melder sig ind, hvis holdet kommer ned under minimumsantallet af spillere.

Indmeldelse kan ske hele året rundt og indmeldelse skal foretages her.

Sanktioner:
Hvis et hold ikke overholder minimumstallet, vil holdet blive trukket ud af turneringen og blive ekskluderet af FB.

I det tilfælde vil forudbetalt kontingent ikke blive tilbagebetalt.

 

Adfærd og opførsel:
FB opererer med et særskilt adfærdskodeks for lukkede seniorhold. Det forventes at man som lukket hold lever op til indholdet i klubbens adfærdskodeks, at man opfører sig pænt når man afvikler fodboldkampe og at man lever op til reglerne for fairplay.

Sanktioner:
Se det særskilte adfærdskodeks her 


Træning og fremmøde:
Hvis et lukket seniorhold betaler for at træne og dermed har en officiel træningstid på fodboldanlægget, så forventes det at holdet gør brug at sin tildelte træningstid.

FB ønsker ikke der skal stå tomme baner, som andre kunne have gjort brug af. Derfor: Hvis man har en træningstid, så træner man i den træningstid på ens tildelte bane. En undtagelse kan være, hvis holdet på den pågældende træningsdag og tid skal spille kamp.

Det forventes, at såfremt et hold ikke benytter sin træningstid i en specifik uge, at administrationen modtager meddelelse fra den eller de holdansvarlige om dette, senest mandag morgen klokken 10.00 i den pågældende uge - og gerne før.

Det forventes, at man aflæser sin baneplan korrekt og træner på den bane man er blevet tildelt (også selvom en anden bane står ledig).

Sanktioner:
I tilfælde af at det gentagne gange konstateres, at et lukket seniorhold ikke benytter sin tildelte træningstid, så kan man få opsagt ens træningstid, uden at man dog får refunderet kontingentet som man betaler som trænende hold.

 

Kamptøj/uniform/spilledragt:
FB optræder og spiller i officielt kamptøj fra SELECT SPORT og kamptøjet består af gul og sort-stribede spillertrøjer, sorte shorts og sorte strømper.

Det er den uniform der bæres af samtlige hold i FB. Dermed er der ingen FB-hold der må spille i andre uniformer og kampdragter end FB’s officielle hjemmebane-dragt, heller ikke på udebane.

Eneste undtagelse herfor er, hvis man på udebane møder en anden klub der spiller i gult og/eller sorte spilletrøjer eller hvis man som ‘udehold’ møder et andet FB-hold. Her kan et FB-udehold optræde i andre farver, typisk overtræksveste.

Sanktioner:
Hvis det konstateres at et hold spiller i en anden uniform end FB’s officielle uniform, vil holdet modtage en officiel advarsel.

Hvis det efterfølgende konstateres igen, vil holdet modtage en sidste advarsel.

Tredje gang vil holdet blive udelukket fra at spille med licens under Frederiksberg Boldklub og dermed trukket fra turneringen. Samtidig vil holdets holdansvarlig(e) modtage meddelelse om ophør af samarbejdet.

I det tilfælde vil forudbetalt kontingent ikke blive tilbagebetalt. 


Regler for sponsorater:
Ethvert lukket seniorhold i FB kan modtage et (eller flere) sponsorater og dermed købe kamptøj med sponsorlogo på. Det samme gælder med træningstøj og andet udstyr der kan sponseres.

Der tillades dog ikke sponsorater fra sexindustrien, såsom stripklubber, swingerklubber og bordeller mv. Der tillades heller ikke sponsorater fra bettingfirmaer, leverandører af sportstøj samt sportsbutikker.

Kamptøj via sponsorater skal ske igennem klubbens administration. 

Sanktioner:
Såfremt det alligevel konstateres, at der er handlet kampuniformer udenom klubben og i et andet tøjmærke end FB’s officielle leverandør af sportstøj samt såfremt det konstateres at der er handlet og indkøbt tøj og udstyr igennem en anden forhandler end FB’s officielle forhandler, vil det pågældende hold straks blive bedt om at få bragt dette forhold i orden.

Såfremt det fortsat efterfølgende konstateres at holdet har ignoreret denne besked, kan holdet blive ekskluderet af klubben. Det samme er tilfældet hvis man har benyttet sig af sponsorater fra ovennævnte sponsorområder/virksomheder.

I tilfælde af at det kommer dertil, vil forudbetalt kontingent ikke blive tilbagebetalt.  

Luk