Menu

Fondens bestyrelse

 

FB's klubhus ejes af en Fond, der kaldes FB Fonden.

I klubhuset er det FB Fonden der står som ejer af en ejerlejlighed.

 

Fondens formålsparagraf ser således ud:

Fondens formål er at støtte Frederiksberg Boldklubs ungdoms- og idrætsaktiviteter, herunder som ejer at drive
Frederiksberg Boldklubs klubhus ved udlejning til Frederiksberg Boldklub og andre brugere af huset. 

Fonden ledes af en bestyrelse der er sammensat, således af medlemmerne dækker
et bredt erfaringsområde og bestyrelsens uafhængighed sikres. 

Det er Frederiksberg Boldklubs bestyrelses opgave, at udpege medlemmer til Fondens bestyrelse.

Fondsbestyrelsen har den 1. januar 2023 følgende sammensætning: 

FB FONDEN:

Formand
ingen img
Ivar Koed
Fhv. Kulturdirektør i Frederiksberg Kommune
Næstformand
ingen img
Henrik Mentz
Skadeskonsulent, Ingeniør
Medlem
ingen img
John Eriksen
Procesteknolog, tekniker i Novo Nordisk, aktiv på FB's Masters-hold
Medlem
ingen img
Erling Rask
Senior Consultant, stadig aktiv spiller
Medlem
ingen img
Lars Espersen
Uddannelsespolitisk konsulent, Dansk El-forbund, tidligere seniorudvalgsmedlem
Medlem
profilepic
Kresten Bang Heinfelt
Boligsocial leder, Frederiksberg Forenede Boligselskaber
Administrator
ingen img
Heidi Nielsen
Luk