Menu

Fondens bestyrelse

 

FB's (tidligere) klubhus ejedes af en Fond, der kaldes FB Fonden.

I det kommende nye klubhus, kommer FB Fonden til at stå som en del af en ejerlejlighed.

Fondens formålsparagraf ser således ud:

Fondens formål er at støtte Frederiksberg Boldklubs ungdoms- og idrætsaktiviteter, herunder som ejer at drive
Frederiksberg Boldklubs klubhus ved udlejning til Frederiksberg Boldklub og andre brugere af huset. 

Fonden ledes af en bestyrelse der er sammensat,
således af medlemmerne dækker et bredt erfaringsområde og bestyrelsens uafhængighed sikres. 

Det er Frederiksberg Boldklubs bestyrelses opgave, at udpege medlemmer til Fondens bestyrelse.

Fondsbestyrelsen har den 1. marts 2021 følgende sammensætning: 

FB FONDEN:

Formand
ingen img
Ivar Koed
Fhv. Kulturdirektør i Frederiksberg Kommune
Næstformand
ingen img
Henrik Mentz
Skadeskonsulent, Ingeniør
Medlem
ingen img
John Eriksen
Procesteknolog, tekniker i Novo Nordisk, aktiv på FB's Masters-hold
Medlem
ingen img
Annette Andersen
Tidligere Sygehjælper, tidligere bestyrer i FB Caféen
Medlem
ingen img
Erling Rask
Senior Consultant, stadig aktiv spiller
Medlem
ingen img
Lars Espersen
Uddannelsespolitisk konsulent, Dansk El-forbund, tidligere seniorudvalgsmedlem
Administrator
ingen img
Heidi Nielsen