Menu

Indmeldelse Fodbold Fitness

image

 

Fodbold Fitness 

 

Årskontingent: kr. 500,00

 

Kvinder:

 

Aktuelt er der intet kvindehold

 

Mænd:
Dag og tid: Mandage kl. 18:00 - 20:00 

Spillested: Podebanerne, Jens Jessens Vej 24A, 2000 Frederiksberg - I forlængelse af FB's klubhus på kunstgræsbanerne

Klubkontaktperson: Henrik Mentz - henrikmentz@outlook.dk  - er du ny spiller, så kontakt Henrik før opstart.

Fodbold Fitness for mænd-holdet består primært af 'gamle' FB-spillere i alderen 55-65 år, der har for mange skavanker til at spille turneringsfodbold, men savner fodbolden og det sociale, hvorfor man spiller fodbold, eller nærmere 'skubber' eller 'triller' fodbold hver mandag. Nye spillere er velkomne, men har man høje ambitioner, bør man nok se i retning af vores M+50-turneringshold i stedet for. 

 

Bemærk: Herunder står der, at kontingentet er kr. 500,00 - dette er for et år med indmeldelse den 1. februar hvert år. Indmelder man sig senere på året, er der i understående link fratrukket den forholdsmæssige periode. Eksempel: indmeldelse foretaget i september koster ikke kr. 500,00, men er procentmæssigt nedsat med en indlagt rabat. 

 

Indmeldelse online til FB Fodbold Fitness

 

Luk