Menu

FB-Drenge Skills tilmelding U12-U13

image

 

FB-Skills for drenge U12 og U13 (årgang 2011 og 2012)

- Et træningstilbud til drenge og piger i FB, der gerne vil træne mere og bedre

 

Træningstider og dage:
Skillstræning for årgang 2011 og 2012 er mandage kl. 15.30 til 16.30

 

Her kan du tilmelde dig skillstræning for årgang 2011 og 2012

 

OBS! Du tilmelder dig ved at benytte dit barns eksisterende DBU login.

Ovenstående tilmeldingslinks til FB-Skills er for perioden "forår", altså fra uge 10 til og med uge 26 i 2024.

 

Fagligt indhold og fokusområder:
Træningen har til formål at udvikle den enkelte spillers fart, færdigheder og forståelse, og den vil tage udgangspunkt i individuelle basistekniske færdigheder i overensstemmelse med DBU’s anbefalinger til aldersrelateret træning samt FB’s læringsmål på de respektive årgange.

Den tekniske træning vil være gennemgående i alle træningspas og vil blive suppleret med individuelt taktiske og mentale undertemaer som positionering, orientering, fokusering og parathed.

Træningen vil have den enkelte spiller i fokus, hvorfor alle kan deltage uanset niveau og erfaring - alt hvad trænertemaet kræver er, at man kommer til træning for at træne, for at gøre sit bedste samt for at dygtiggøre sig.

Alle deltagere vil inden opstart modtage en detaljeret oversigt over indholdet i de forskellige træningspas, hvilket også uddybes i invitationen til alle mulige deltagere.

 

Gruppestørrelser: 
Skillstræningen sker i små grupper, da den enkelte spiller skal være i fokus. Der arbejdes maksimalt med 10 spillere pr. træner, hvilket vil give alle forudsætninger for at kunne nå den ønskede detaljeringsgrad med tilstrækkeligt fokus på den enkelte spillers fokuspunkter og udvikling.

Der trænes som udgangspunkt i to grupper af maksimalt 10 spillere fordelt på to årgange, så både trænere og spillere når i en detaljeringsgrad, der kommer den enkelte til gode. 

 

Antal pladser:
Der er plads til maksimalt 20 spillere for U12 og U13-drengegruppen.

Målsætningen er to grupper á 10 spillere. 

Hvis alle 20 pladser fyldes op, så bliver ovenstående link inaktiv. 

 

Årgange:
FB Skills er målrettet U12 og U13-årgangene (årg. 2011 og 2012) i en eller to grupper om mandagen.

 

Træningstider og dage:
FB Skills er et tilbud om en ekstra ugentlig træningsdag eller træningspas.

Træning for årgang 2011 og 2012 er placeret mandage kl. 15.30 til 16.30.

 

Perioder:
FB Skills er inddelt i to årlige perioder.

Den ene periode hedder "forår" og er fra og med uge 10 og frem til og med uge 26.

Den anden periode hedder "efterår" og er fra medio august. 

Der trænes ikke skills i skolernes ferier.

For perioden "forår" trænes der ikke skills mandage i uge 13 og uge 14 (påskeferie), uge 21 (pinseferie).

For perioden "efterår", trænes der ikke i uge 42 (efterårsferie).

 

Trænerpåsætning:
Træningen planlægges og eksekveres af FB’s Head of Youth Jacob Christensen i samarbejde med transitionstræner og trænerinstruktør Mathias Thrane. Jacob og Mathias vil være gennemgående på samtlige træningspas. Ved eventuelle afbud vil Børneleder Mikael Bonde kunne træde til og hjælpe med eksekveringen af et træningspas, og ellers vil en træning kunne rykkes til tirsdag eller fredag i samme uge, så vi sikrer den ønskede kvalitet og kontinuitet i trænerteamet.

 

Pris:
Et forløb i FB Skills koster DKK 999,00. Dette er en lille stigning sammenlignet med forrige perioder. Vi hæver ambitionerne for den enkelte spillers udbytte af skills træningen ved at arbejde i mindre grupper end tidligere, ligesom vi også har forøget kvaliteten af trænerteamet med tilknytningen af Mathias Thrane. Målt på pris/træningspas vil FB Skills dog fortsat være billigere end lignende tilbud i omkringliggende klubber. Dermed får man et ekstra træningspas til kun lige godt DKK 70,00.

Når man afslutter en periode, udmeldes man automatisk fra FB-Skills.

Ønsker man at fortsætte (og opfylder man U-alderen), så skal man tilmelde sig på ny via linket øverst oppe. 

 

 

 

 

 

Luk