Menu

Bestyrelsens årsplan 2024

 

 

ÅRSPLAN 2024:

 

Årsplanen er til dig, der gerne vil have et indblik i en række af de opgaver FB samlet set forventes at arbejde med i 2024.

Punkterne er ikke prioriteret ligesom de ikke afspejler den fulde opgaveportefølje. 

 

Klubplan:

 • Arbejde med de økonomiske rammer
 • Arbejde med medlemstal
 • Fokus på at følge udviklingen og omsætningen af medlemmer måned for måned
 • Arbejde med yderligere professionalisering af klubben
 • Administrationen opretholder højt serviceniveau og ekspedition, herunder varetagelse af ventelister, flow i indkaldelse af nye børnespillere etc.
 • Der arbejdes med struktur, videreudvikling af lønpolitik og organisering
 • Der arbejdes med rekruttering og fastholdelse af fodboldtrænere via gode økonomiske rammer
 • Der ansøges om fornyet DBU-licens på drengesiden
 • DBU-licensarbejdet på drengesiden understøttes fortsat
 • Klubhusets rammer og indretning samt driftsmodeller
 • Bestyrelses-strategiweekend i oktober 2024
 • Arbejde med justeringer af vedtægter frem mod GF 2025
 • Arbejde med justering og opdatering af forretningsordener
 • Yderligere fokus på kommunikation og markedsføring på SoMe-platforme
 • Der arbejdes på udbredning af fortællingen om FB og Generationernes Frederiksberg
 • Der arbejdes med udvikling og opdateringer af hjemmesiden
 • Arbejde med meningsfulde partnerskaber  
 • Udvikle den kommercielle afdeling med sponsorkatalog og sponsornetværk
 • Arbejde med Fonds- og puljeansøgninger
 • Yderligere fokus på Persondataforordningen (GDPR) herunder privatlivspolitikker
 • Fokus på arbejds- og sikkerhedsmiljø, APV mv.
 • Der arbejdes med projektorienterede samarbejder
 • Der arbejdes med udvikling af rammerne for Café 1912, herunder frivillighed
 • Der afholdes events og arrangementer i klubhuset, til glæde for frivillige, medlemmer, sponsorer og partnere
 • Der etableres og videreudvikles samarbejde med Ingeborggården om aktivering af Generationernes Frederiksberg herunder aktiviteter med deltagere på tværs af FB og plejehjemmet 

Sportsligt - B&U:

 • Der ansøges for en ny periode og arbejdes målrettet med DBU-licens, herunder vedligeholdelse og implementering
 • Der udvikles på måden vi arbejder med DBU-licens, for at sikre en stærkere sammenhæng
 • Fysioterapeut samarbejdsaftale fortsætter og udvikles med fokus på fysisk og skadesforebyggende træning
 • Der skal fortsat tilbydes ekstra træning i B&U-afdelingen
 • Der arbejdes med struktur og organisation omkring roller, mødeaktiviteter og forventninger til spillere, trænere og forældre
 • Der arbejdes målrettet med rekruttering, fastholdelse og økonomi for ungdomstrænere, herunder TUS
 • Der arbejdes målrettet med øvrige ungdomshold, herunder supervision og gæstetræning via trænerudvikler/instruktør
 • Der arbejdes med videoanalyse og databehandling
 • Der arbejdes med flere ung-trænere, herunder Trænerakademiet under FIU
 • Der arbejdes fortsat på god transition fra ungdom til senior
 • Der tilbydes løbende DBU træneruddannelse for både børne- og ungdomstrænere
 • Der afholdes og afvikles DBU og øvrige trænerkurser i klubhuset
 • FB Camp etableres og afholdes to uger i sommerferien 2024
 • Der identificeres øvrige indsatsområder (f.eks. FB-Fokus og lign.)
 • Frederiksberg Fodboldskole afvikles igen i 2024
 • Tumlingebold fortsætter. Oprettelse af Tumlingebold 2022
 • Pigefodbold, pigeprojekt ”Flere piger til fodbold på Frederiksberg og samarbejder
 • Samarbejde med FC København som partnerklub
 • Sociale aktiviteter og ture

Sportsligt senior:

 • Sportslig ledelse kommer tættere på holdene  
 • Der arbejdes på større synlighed og involvering i seniorafdelingen
 • Der arbejdes på flere sociale aktiviteter
 • Seniorafdelingen skal fortsat være funktionsdygtig med fokus på både den sportslige og den sociale udvikling
 • Der arbejdes på tværgående seniorafdelingsmøder
 • Der arbejdes på at opretholde lukkede seniorhold
 • 1HS arbejder videre med at konsolidere sig i toppen af Københavnsserien og forfølge muligheden for oprykning til Danmarksserien
 • Der arbejdes med videoanalyse og data hos særligt 1HS
 • Øvrige åbne seniorhold skal fastholde positioner i deres aktuelle rækker, herunder kan der arbejdes på oprykninger
 • Kvindefodbold skal søges genetableret med 11v11-fodbold
 • Fysioterapeut samarbejdsaftale fortsætter
 • Der arbejdes ihærdigt på fastholdelse af seniorspillere i den åbne afdeling og modtagelse af mulige nye ungdomsspillere i en etableret overgangsfase
 • Der opretholdes højt serviceniveau og ekspedition, herunder varetagelse af materialer og udstyr for alle lukkede seniorhold

  

  

  

 

 

  

Luk