Menu

Opskrivning til venteliste (Børn 0-15 år)

 

Opskrivning til ventelister

 

(English version below)

 

LÆS NEDENSTÅENDE TEKST FØR OPSKRIVNING 

Det koster et engangsgebyr på kr. 200,00 at blive opskrevet på venteliste.

Efter din opskrivning og betaling til vores venteliste, modtager du en e-mail med en kvittering på, at du har indmeldt dit barn på vores venteliste i Frederiksberg Boldklub. Gem denne e-mail, det er din dokumentation på at dit barn nu er opskrevet.

Klik på denne linje for at opskrive dit barn 

Venteliste
Gebyr: DKK 200,00
Online betaling: Ja
Indmeldelse i afdelingen

 

OBS! Inden du skriver dit barn op, bedes du læse om betingelserne samt om hvad der sker efter opskrivningen her

 

STATUS PÅ VENTELISTERNE PR. 1. MAJ 2024:

ÅRG. 2024 DRENGE: 03 -- ÅRG. 2024 PIGER: 00 - IKKE AKTIV ÅRGANG
ÅRG. 2023 DRENGE: 15 -- ÅRG. 2023 PIGER: 03 - IKKE AKTIV ÅRGANG
ÅRG. 2022 DRENGE: 00 -- ÅRG. 2022 PIGER: 00 - TUMLINGEÅRGANG
ÅRG. 2021 DRENGE: 02 -- ÅRG. 2021 PIGER: 01 - TUMLINGEÅRGANG
ÅRG. 2020 DRENGE: 15 -- ÅRG. 2020 PIGER: 02 
ÅRG. 2019 DRENGE: 01 -- ÅRG. 2019 PIGER: 00
ÅRG. 2018 DRENGE: 13 -- ÅRG. 2018 PIGER: 00
ÅRG. 2017 DRENGE: 02 -- ÅRG. 2017 PIGER: 00
ÅRG. 2016 DRENGE: 01 -- ÅRG. 2016 PIGER: 01
ÅRG. 2015 DRENGE: 00 -- ÅRG. 2015 PIGER: 00
ÅRG. 2014 DRENGE: 18 -- ÅRG. 2014 PIGER: 01
ÅRG. 2013 DRENGE: 32 -- ÅRG. 2013 PIGER: 00
ÅRG. 2012 DRENGE: 08 -- ÅRG. 2012 PIGER: 02
ÅRG. 2011 DRENGE: 21 -- ÅRG. 2011 PIGER: 04
ÅRG. 2010 DRENGE: 17 -- ÅRG. 2010 PIGER: 03
ÅRG. 2009 DRENGE: 01 -- ÅRG. 2009 PIGER: 10
Antal drenge i alt: 149
Antal piger i alt: 27
Antal opskrivninger i alt: 176

 

English version:

 

Sign up for the waiting list (Children 0-15 years)

Signing up for waiting lists

READ THE TEXT BELOW BEFORE SIGNING UP

SEE THE NUMBER OF ENROLMENTS ON THE WAITING LISTS AT THE BOTTOM OF THIS PAGE

There is a one-time fee of DKK 200,00 to join our waiting list.

After your enrolment and payment to our waiting list, you will receive an email with a receipt confirming that you have enrolled your child on our waiting list at Frederiksberg Boldklub. Save this email, it is your documentation that your child is now enrolled.

It is your child's information, i.e. name and birth data you need to fill in, not your own.

 

Click on this line to enrol your child

Waiting list
Fee: DKK 200,00
Online payment: Yes
Enrolment in the department

 

Attentive! Before you enrol your child, please read about the conditions and what happens after enrolment here

Luk