Menu

Adfærdskodeks

 

 

Adfærdskodeks for lukkede seniorhold i FB

 

Åben som PDF her

 

Ved indmeldelse i Frederiksberg Boldklub, accepterer den eller de holdansvarlige som holdkontakter, på vegne af holdet, at leve op til nedenstående retningslinjer, og at nedenstående sanktionsmuligheder kan blive taget i brug ved overtrædelse.

Som lukket hold i FB repræsenterer man foreningen når man optræder til træning og i kampe. Det gør sig gældende ligegyldigt om man spiller på hjemmebane eller udebane, selv har stået for en dommer, spiller med en bestilt dommer, spiller i en dommerpåsat række eller øvrige forhold.

Grundlæggende må holdets opførsel på og udenfor banen ikke bringe hverken spillet eller FB i miskredit.

FB går ind for fairplay både på og udenfor banen. Alle involverede skal forholde sig til og overholde DBU’s etiske grundregler for fodboldspillere (se nederst).

 

I tilfælde af disciplinærsager ifm. kampe:
Der kan opstå situationer i en fodboldkamp, der medfører en karantænedom eller en disciplinærsag fra DBU København. I disse tilfælde forholder klubben sig til den medfølgende skrivelse fra DBU København og/eller DBU Københavns Disciplinærudvalg.

Advarsler og udvisninger er en del af fodboldspillet i en række tilfælde, hvilket kan forekomme mere eller mindre ofte.

Der vurderes - som regel - på fodboldrelaterede udvisninger eller ikke fodboldrelaterede udvisninger. Bemærk dog, at det ene ikke udelukker det andet.

 

Fodboldrelaterede udvisninger:
Ved udvisninger for fodboldrelaterede forseelser, informeres holdet om det pågældende holds karantænetildeling.

Her vil FB - alt efter karantænens omfang og årsag, bede om en skriftlig tilbagemelding på den konkrete hændelse/episode, hos den eller de holdansvarlige.

FB har ingen interesse i at spillere får røde kort og vurderes det at et lukket seniorhold får for mange røde kort, eller er involveret i for mange kampe, hvor der opstår tumult og ballade, vil der blive taget en vurdering af holdets fremtid i klubben.

 

Ikke fodboldrelaterede udvisninger:
I tilfælde hvor klubben foreligges en eller flere episoder, der går ud over grænsen for fodboldrelaterede forseelser - eksempelvis (dog ikke begrænset til) voldelig opførsel (slag, skub, spytte, spark mv.), medvirken til tumult, tilskueruroligheder, dommerkonfrontationer, diskrimination, (ære)krænkelse, racisme, homofobi etc. - vil klubben agere ud fra nedenstående sanktionsmuligheder:

 • Ved første forseelse relateret til ovenstående, vil spilleren – afhængig af karantænens omfang – af klubben blive idømt yderligere karantæne, hvilket både kan være X-antal kampe, resten af sæsonen eller helt ekskluderet af klubben
 • Hvis flere spillere fra holdet er involveret, kan eller vil holdets samlede medlemskab af FB, blive taget op til overvejelse som en eksklusionssag
 • Ved gentagne forseelser på et hold (ikke nødvendigvis den eller de samme spillere) vil holdet blive trukket fra turneringen uden varsel og ekskluderet af klubben
 • I tilfælde af at bestyrelsen beslutter at trække et hold og ekskludere holdet, vil forudbetalt kontingent ikke blive tilbagebetalt

 

Høring:
Ved eksklusion har henholdsvis spilleren og holdet mulighed for at blive hørt, inden bestyrelsen træffer endelig afgørelse.

 

DBU’s etiske grundregler for fodboldspillere:

 • Vis respekt for dine med- og modspillere, dommerne, trænerne, lederne og tilskuerne gennem din opførsel, dine handlinger, udtryk og udtalelser samt dit ordvalg
 • Modsæt dig og afvis provokationer, truende adfærd og snyd på banen
 • Spil efter reglerne – både de formelle fodboldregler og de uformelle fairplay-regler
 • Acceptér, at du kan tabe en fodboldkamp. Og gør det med værdighed
 • Del ud af din viden for at beskytte og udvikle spillet
 • Tag ansvar for dine handlinger.
 • Vis, at fodbold handler om følelser, dygtighed og ærlighed
 • Pas på dit og andres helbred
Luk