Menu

Procedurer for inddeling

 

 

Niveauinddeling:


Niveauinddeling af FB’s børne-drengehold, sker midtvejs på U10. Det sker hvert år i perioden fra uge 46 til uge 6.

Den går ud på at sikre, at spillere og trænere ”lander” på det rette hold i forhold til deres spillemæssige og trænermæssige kompetencer og kvaliteter.

Dette sikres bedst muligt således:

 

Inden niveauinddelingens start:

 • Der udsendes i løbet af forårets U9, en informationsskrivelse til trænerne og forældrene på årgangen.
 • Informationsskrivelsen vil indeholde en kort briefing om at niveauinddelingen sker i efteråret/vinteren på U10 og i hvilken periode. Der informeres ligeledes om de datoer der er, for møder omkring niveauinddelingen.  
 • Senest i uge 41 afholdes der et møde med trænerne på årgangen hvor de modtager alle informationer omkring selve inddelingen:
  • Hvordan kommer det til at foregå, dage, datoer, tider, start
  • Hvordan skal spillere og trænere vurderes
  • Hvilke temaer der skal trænes
  • Hvad ser vi efter hos trænerne
  • Niveau-møde 1
  • Niveau-møde 2
  • Endelig trænerinddeling
  • Hvordan skal spillerne have besked

Spillerne:

 1. Spillerne tildeles en vest (sort farve med hvidt tryk) med et nummer, således at de altid har samme nummer på til hver træning
 2. Der vil derudover være 4 farver veste uden numre, til afvikling af minikampe. Disse er der klippet huller i bagpå, så man stadig kan se den sorte vest med nummer på indenunder.
 3. På den måde sikres, at alle trænere ved hvilke spillere der er tale om, når der holdes møde 1 og 2, om hvilke spillere, der skal på hvilket niveau
 4. Der laves på forhånd fire grupper. Hvert børneholds trænere (de farvede hold) fremkommer på forhånd med en inddeling af deres spillere på niveau 1 til niveau 4. Derefter blandes de fire grupper således, at der er fire 1'ere, fire 2'ere, fire 3'ere og fire 4'ere i samme gruppe. Således sikres man, at man i perioden, træner op med nogle der er lidt dygtigere og nogle der er lidt mindre dygtige. 
 5. Der laves fremmøde lister over spillerne (Dette klares i forhold til hvilke numre spillerne har på deres veste ved træningen)

Trænere:

 1. Trænere skal, på skift, hver især forberede og gennemføre 45 minutters træning, efterfulgt 30 minutters kampe 
 2. Trænerne modtager på forhånd temaer de skal trænes, fx
  • Vendinger
  • Finter
  • Koordination
  • Pasninger
  • Possession
  • 1 v 1
  • Målmandstræning
 3. Temaerne gennemføres således at alle trænere kommer til at træne i det enkelte tema
 4. Teamerne og træningsøveslerne udsendes fra de sportslige ledere
 5. Der trænes på denne måde på begge træningsdage
  - Dermed sikres en reel udvikling hos spillerne
  - Dermed sikres det, at spillerne ikke mister lysten til fodbold
 6. Børne- og Ungdomsafdelingens to sportslige ledere, deltager ved træningen i denne periode, således at de er med til at vurdere både spillere men primært trænere, i forhold til hvilke trænere der efter endt inddeling af spillerne, skal træne hvilket hold
  - Der indlægges en kort evaluering halvvejs, således at trænerne også kan sikres en udvikling
  - Der kobles en målmandstræner på i den sidste del af inddelingsfasen, således at målmænd sikres en faglig vurdering.

Materialer:

 1. En bold pr. spiller i årgangen
 2. Sorte veste med hvide numre
 3. Veste til minikampe i 4 farver
 4. Toppe

Niveau-møde 1:

 • Mødet afholdes i uge 50, i umiddelbar forlængelse af sidste træningsdag før jul
 • Her vil alle spillerne blive gennemgået og en foreløbig inddeling sker
 • Her vil der også blive sat navne på målmænd
 • Der vil også blive lavet en ”gruppe” af spillere der skal ekstra fokus på i perioden efter nytår, da der vil være tvivl om hvilket niveau denne gruppe af spillere skal være på
 • Der trænes igen fra uge 2 af det nye år

Niveau-møde 2:

 • Mødet afholdes i uge 6
 • Her vil truppene blive endelig inddelt
 • Målmandstræneren deltager, for at give sit bidrag med i forhold til målmændene
 • Ungdomsledelsen med de sportslige ansvarlige i spidsen, har inden mødet afholdt møder med trænerne i forhold til hvilket hold man gerne vil tilbyde træneren
 • Proces gennemgås for hvordan spillerne/forældrene modtager besked fra sin(e) tidligere træner(e) på de farvede hold, om hvilke hold, der er kommet på

Efter møde 2:

 • Alle spillere skal have fået besked fredag i uge 6, efter afholdelse af møde 2 
 • Om fredagen i uge 6, gives besked på telefon eller på e-mail, til alle forældre med hvilke spillere der er kommet på hvilke hold, samt hvem der er trænere for holdene. Her informeres også om kontaktoplysninger og fremtidens træningsdage og tider.
 • De nye niveauinddelte hold, vil alle sammen skulle træne på den samme bane, på de samme tider og de samme dage, således at tidligere holdkammerater fra de farvede hold, stadigvæk kan følges til og fra træningen, ligesom forældretrænere fortsat har mulighed for at træne et andet hold end det hold hvor ens barn indplaceres.
Luk