Menu

Udmeldelsesformular og regler

 

 

Udmeldelsesformular

 

Udmeldelse af Frederiksberg Boldklub


Man skal udmelde sig via formularen nederst på denne side - og som minimum udfylde de påkrævede felter. (OBS! Hvis du udmelder dig via en smartphone, er det en god idé at vende din telefon vandret)

Når vi har bekræftet din udmeldelse via e-mail, er din udmeldelse gældende.

Bemærk at det alene er selve udmeldelsen vi bekræfter. Vi forholder os ikke til en eventuel mulig kontingentrestance.


Udmeldelse skal ske senest hhv. den 28/2 (29/2 ved skudår) og den 31/7 for de to årlige kontingentperioder. Midt i en kontingentperiode, skal det ske senest på den fastsatte forfaldsdato.

Sker det ikke, så kommer man automatisk i restance og bliver spærret for brug på holdkort. Restancen betyder samtidig, at man ikke kan få overflyttet sit spillercertifikat til en eventuel ny klub, før end den er betalt, ligesom man heller ikke længere kan spille på det hold man er tilknyttet, før end der er betalt. 

Herefter - altså efter den 28. februar (29. februar ved skudår) samt efter den 31. juli, anses udmeldelsen ikke for rettidigt modtaget og der skal betales kontingent.

OBS! Vi gør opmærksom på, at såfremt din udmeldelse ikke er sket via vores formular, senest den 28. februar (29. februar ved skudår) og senest den 31. juli, så tilbagebetaler/refunderer vi ikke det beløb der er trukket.

Ved de to årlige kontingentperioders begyndelse, modtager man 7 dage før vi trækker beløbet, en e-mail-notifikation med at vi om 7 dage trækker kontingentet på din konto. Denne e-mail har du selv været ansvarlig for at tjekke op på, blandt andet i dit spamfilter/uønsket post, såfremt den ikke kommer direkte i din indbakke. Det har givet dig muligheden for i mellemtiden at udmelde dig senest den 28. februar (29. februar ved skudår) og senest den 31. juli, såfremt du ikke længere ønsker at være medlem af FB. I e-mail-notifikationen er inkluderet et link her siden og vores udmeldelsesformular.

Husk i den forbindelse på, at dit medlemskab er individuelt og ikke afhængigt af hvilket hold du spiller på eller har spillet på. Lukker et hold fx. ned, så er du fortsat selv ansvarlig for at foretage din skriftlige udmeldelse fra klubben rettidigt. Det samme er gældende såfremt man flyttes fra et hold til et andet på niveaudelte hold/årgange ungdom/senior.

Såfremt der er blevet betalt/trukket kontingent for perioden og udmeldelse sker rettidigt (senest 28/2 (29/2 i skudår) og 31/7), samt at dette kan dokumenteres - så skal der rettes henvendelse til klubbens kasserer på kasserer@frederiksberg-boldklub.dk med anmodning om en tilbagebetaling af det til tiden betalte kontingent.

Bemærk derudover følgende:

  • Din eller dit barns udmeldelse er ikke registreret modtaget, før klubben har bekræftet udmeldelsen pr. mail.
  • Hvis du eller dit barn skifter til en anden klub, skal din nye klub anmode om at få dit eller dit barns spillercertifikat overført elektronisk. Overførslen af spillercertifikatet kan kun ske såfremt der ikke skyldes kontingent.
  • Udmeldelse meddelt til træner/holdansvarlig anses ikke som gyldig udmeldelse, ej heller skriftligt.
  • Kontingent for uforbrugt periode tilbagebetales/refunderes ikke. Dette gør sig gældende fra såvel den 1/3 og 1/8 som senere i kontingentperioden.
  • En kopi af dit svar sendes som mail til den e-mailadresse, du har angivet, efter at have trykket på Send-knappen. Vær opmærksom herpå. Bevar denne kopi i din indbakke som dokumentation på korrekt foretaget udmeldelse. 

 

 

Luk