Menu

FB-Drenge Skills tilmelding U10-U11

 

FB-Skills for drenge U10 og U11 (årgang 2011 og 2012)

 

Træningstider og dage:
Skillstræning for årgang 2011 og 2012 er onsdage kl. 15.30 til 16.30

 

Her kan du tilmelde dig skillstræning for årgang 2011 og 2012

 

OBS! Du tilmelder dig ved at benytte dit barns eksisterende DBU login.

Ovenstående tilmeldingslinks til FB-Skills er for perioden "vinter", altså fra uge 43 i 2021 til og med uge 12 i 2022.

 

Præsentation af FB-Skills:
FB Skills er et træningskoncept der startede i 2020 og hvor pladserne blev revet væk på et enkelt døgn.

Der er fokus på at udvikle fart, færdigheder og forståelse hos den enkelte spiller i både et sjovt, seriøst og lærerigt miljø. FB Skills er for alle drenge og piger uanset niveau, og træningen er et supplerende tilbud, som ikke må erstatte holdtræningen.

Træningen er opbygget så den komplementerer spillernes holdtræning, og med udgangspunkt i den enkelte spillers færdigheder og udviklingsmuligheder.

Træning tilrettelægges og afvikles af FB’s Head of Coaching Jacob Christensen i samarbejde med en eller flere udvalgte trænere fra FB’s ungdomsafdeling.

 

Fagligt indhold og fokusområder:
Træningen har til formål at udvikle den enkelte spillers fart, færdigheder og forståelse, og den vil oftest tage udgangspunkt i individuelle basistekniske færdigheder.

Der vil i perioder på 14 dage blive arbejdet med tekniske temaer som afleveringer, indersidespark, vristspark, driblinger og finter, vendinger og cuts, 1v1 offensiv og defensiv, og der vil ligeledes arbejdes med temaer som spilforståelse, perception og overblik.

Temaerne er udvalgt i overensstemmelse med DBU’s anbefalinger til aldersrelateret træning (se figur nedenfor,) og de enkelte øvelser vil være tilpasset årgang og behov hos spillerne i de respektive grupper. 

Der vil være et gennemgående fokus på at evne samtlige trænede færdigheder med begge ben, da vi i FB tror på at fremtidens dygtigste spillere er dem, der evner at spille og udfordre i begge retninger.


Aldersrelaterede færdigheder:

 

Temaer (fra uge 43 til og med uge 12):

 

Gruppestørrelser: 
Skillstræningen sker i små grupper, da den enkelte spiller skal være i fokus. Der arbejdes maksimalt med 12 spillere pr. træner, så den enkelte spiller får tilstrækkeligt med feedback på sin tekniske kunnen samt de udviklingsområder, der måtte være relevant for hver spiller.

Der trænes som udgangspunkt i to grupper af maksimalt 12 spillere fordelt på to årgange, så både trænere og spillere når i en detaljeringsgrad, der kommer den enkelte til gode. 

 

Antal pladser:
Der er plads til maksimalt 24 spillere for U10 og U11-gruppen.

De første 12 og op til 16 tilmeldinger er i en gruppe. Hvis der tilmeldes 16 spillere, opdeles der i to grupper á 8 spillere. Målsætningen er dermed to grupper á 12 spillere. 

Hvis alle 24 pladser fyldes op, så bliver ovenstående link inaktiv. 

 

Årgange:
FB Skills er målrettet U10 og U11 årgangene (årg. 2011 og 2012) i en eller to grupper om onsdagen

 

Træningstider og dage:
FB Skills er enten et tilbud om en ekstra ugentlig træningsdag eller også er det placeret op til ens egen holdtræning. 

Træning for årgang 2011 og 2012 vil ligge onsdage fra 15.30 til 16.30. 

 

Perioder:
FB Skills er inddelt i to årlige perioder.

Den ene periode hedder "vinter" og er fra og med uge 43, altså ugen efter efterårsferien og frem til og med uge 12.

Den anden periode hedder "sommer" og er fra og med uge 13 og frem til og med uge 41, altså ugen før efterårsferien. 

Der trænes ikke skills i skolernes ferier.

For perioden "vinter" trænes der ikke i uge 51, 52, (53) og 1 samt uge 7.

For perioden "sommer", trænes der ikke i uge 26, 27, 28, 29, 30, 31 og 32.

 

Træner(e):
Head of Coaching, Jacob Christensen - vil være den gennemgående træner hos alle årgange, og vil blive suppleret af en eller flere erfarne og dygtige trænere fra FB’s ungdomsafdeling, udvalgt af klubbens sportslige ledelse.

 

Pris:
Det koster DKK 500,00 at gå til Skills træning for én periode, altså for enten vinter eller sommer. 

Når man afslutter en periode, udmeldes man automatisk fra FB-Skills.

Ønsker man at fortsætte (og opfylder man U-alderen), så skal man tilmelde sig på ny via linket øverst oppe.