Menu

Bestyrelsens ansvarsområder

 

 

FB's bestyrelse 2021

 

Roller og ansvarsområder:

Liste over bestyrelsens roller og ansvarsområder


Nederst på denne side finder du bestyrelsesmedlemmernes kontaktoplysninger

Du kan også kontakte hele bestyrelsen på:
bestyrelsen@frederiksberg-boldklub.dk 

 

Denne liste er udarbejdet med det formål at understøtte bestyrelsens virke og udvikling de kommende år og herigennem at tage de næste skridt i den fortsatte udvikling af Frederiksberg Boldklub.


Formand, Henrik Amdi Madsen:

 1. Bestyrelsesmøder - forberedelse, mødeledelse og opfølgning
 2. Generalforsamling - herunder skriftlig og mundtlig beretning
 3. Strategisk udvikling og løbende opfølgning / implementering
 4. Vedtægter og forretningsordener
 5. Seniorudvalget
 6. Personaleledelse og ansættelsesforhold
 7. Medlemstal og løbende opfølgning herpå
 8. Økonomi – status og løbende udvikling
 9. IT sikkerhed
 10. Sponsoraftaler med hovedsponsor
 11. FIU – deltagelse i relevante møder
 12. DBU – Formandsklub og Repræsentantskab
 13. Presse

 

Næstformand, Palle Nørgaard Andersen:

 1. Stedfortræder for formanden ved dennes forfald
 2. Deltager i møder under DBU og FIU
 3. Godkender trænerkontrakter
 4. Sponsoraftaler med hovedsponsor
 5. Ansvar for klubbens sponsorarbejde
 6. Økonomi – rapportering og materialer til bestyrelsen
 7. Ansvar for det sportslige område på seniorniveau (sportsligt udvalg)
 8. Sparring med MB om trænere, spillere og samarbejdspartnere

 

Kasserer, Jørgen Andersen:

 1. Kassererens rolle (opkræver kontingent, ajourfører medlemsregister, betaler regninger og løn, administrerer bilag, bogfører indtægter og udgifter, udarbejder udkast til regnskab og budget)
 2. Vedligeholdelse og istandsættelse af klubhuset
 3. Baner og banefordeling
 4. Stadiongruppen
 5. Gammelmandsafdelingen
 6. Nålearrangementer


Anders Friis-Hansen:

 1. Medlemsundersøgelse og opfølgning herpå
 2. Kvalitetssikre vores arbejde via analyser, målinger og beregninger
 3. Skabe og deltage i projekter med ekstern finansiering
 4. Sikre sammenhæng mellem ældste ungdoms og seniorerne
 5. Fokus på bredden med aktiviteter, sociale rammer og en social koordinator

 

Nina Dencker Nielsen:

 1. Fokus på 1DS og kvindefodbolden og dens udvikling i FB
 2. Kommunikationsstrategi (budskaber, kanaler, målgrupper)
 3. Hjemmesiden og design
 4. Ungdomsaktiviteter og ungdomsudvikling
 5. Klubhuset
 6. Events – eventuelt sammen med andre klubber
 7. Sponsorarbejdet og udviklingen heraf

 

Malte Meier Carlsen:

 1. Styrke den sportslig udvikling omkring 1HS og 1DS
 2. Ungdomsudvalget
 3. Bistå med løsning af juridiske udfordringer og opgaver
 4. Persondataforordningen


Christian Kjærgaard:

 1. FB Cup - tovholder på mulige børne- og ungdomsstævner
 2. Ture til stævner indlands og udlands - samt retningslinjer herfor
 3. Mad til caféen - produkter og priser

Morten Høgsdal:

 1. Klubhusfornyelsen
 2. Fremtidig driftsmodel og fordeling med Fonden

 

Sanne Flex:

 1. Frederiksberg Idræts-Union (FIU)

BESTYRELSESMEDLEMMER 2024:

Formand
profilepic
Henrik Amdi Madsen
Næstformand
profilepic
Palle Nørgaard Andersen
Kasserer
profilepic
Jørgen Andersen
Bestyrelsesmedlem
profilepic
Morten Høgsdal
Bestyrelsesmedlem
profilepic
Nina Dencker Nielsen
Bestyrelsesmedlem
profilepic
Lasse Glenstrup
1. Suppleant
profilepic
Sanne Flex
Luk