Menu

Bestyrelsens årsplan 2023

 

 

ÅRSPLAN 2023:

 

Årsplanen er til dig, der gerne vil have et indblik i en række af de opgaver FB samlet set forventes at arbejde med i 2023.

Punkterne er ikke prioriteret ligesom de ikke afspejler den fulde opgaveportefølje. 

 

Klubplan:

 • Arbejde med de økonomiske rammer, herunder fokus på kontingentstruktur
 • Medlemstal
 • Fokus på at følge udviklingen og omsætningen af medlemmer måned for måned via statistikker
 • Arbejde med yderligere professionalisering af klubben
 • Administrationen opretholder højt serviceniveau og ekspedition, herunder varetagelse af ventelister, flow i indkaldelse af nye børnespillere etc.
 • Der arbejdes med struktur, lønpolitik og organisering
 • Der arbejdes med rekruttering og fastholdelse af fodboldtrænere via økonomiske rammer
 • Licensarbejdet på drengesiden understøttes
 • Klubhusets rammer og indretning samt driftsmodeller
 • Strategidag i april 2023
 • Strategiweekend i oktober 2023
 • Arbejde med gennemgang og justeringer af vedtægter og forretningsordener
 • Opgaver og rollefordeling samt ansvarsområder i bestyrelsen
 • Yderligere fokus på kommunikation og markedsføring via hjemmesiden og sociale medier (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)
 • Intersport og SELECT-kontrakten
 • Ny kommerciel og sportslig leder ansættes
 • Etablering af en kommerciel afdeling med sponsorkatalog og sponsornetværk
 • Arbejde med fonds- og puljeansøgninger
 • Yderligere fokus på Persondataforordningen (GDPR) herunder privatlivspolitikker
 • Fokus på arbejds- og sikkerhedsmiljø, APV mv.
 • Der arbejdes med projektorienterede samarbejder

 

Sportsligt - B&U:

 • Der arbejdes målrettet med DBU’s stjernelicens, herunder vedligeholdelse, implementering, fokus på næste ansøgning i 2024 etc.
 • Fysioterapeut samarbejdsaftale fortsætter
 • Der skal fortsat tilbydes ekstra træning i ungdomsafdelingen
 • Der arbejdes med struktur og organisation omkring roller, mødeaktiviteter og forventninger til spillere, trænere og forældre
 • Der arbejdes målrettet med rekruttering, fastholdelse og økonomi for ungdomstrænere, herunder TUS
 • Der arbejdes målrettet med øvrige ungdomshold, herunder supervision og gæstetræning via ny trænerinstruktør
 • Der søges etablering af en intern ung-træner uddannelse for ældre ungdomsspillere samt fremtidens træner-koncept
 • Der arbejdes fortsat på god transition fra ungdom til senior
 • Der tilbydes løbende DBU træneruddannelse for både børne- og ungdomstrænere
 • Der afvikles DBU og øvrige trænerkurser 
 • Fodboldskoler DBU’s Fodboldskole og sandsynligvis også Frederiksberg Fodboldskole afvikles igen i 2023
 • Tumlingebold er fortsætter. Oprettelse af Tumlingebold 2021
 • Pigefodbold og mulige klubsamarbejder
 • Samarbejde med FC København som partnerklub samt Børne- og Ungdomsteam om udvikling af trænere, øvelser og spillere fortsætter og skærpes med tættere tilknytning og samarbejde
 • Sociale aktiviteter og ture

 

Sportsligt senior:

 • Ny sportslig leder ansættes
 • Der arbejdes på større synlighed og involvering i seniorafdelingen
 • Der arbejdes på flere sociale aktiviteter
 • Seniorafdelingen skal fortsat være funktionsdygtig med fokus på både den sportslige og den sociale udvikling
 • Der arbejdes på at opretholde lukkede seniorhold
 • 1HS arbejder videre med at konsolidere sig i (sub)toppen af Københavnsserien
 • Øvrige åbne seniorhold skal fastholde positioner i deres aktuelle rækker, herunder kan der arbejdes på oprykninger
 • Kvindefodbold skal søges genetableret i et eller andet omfang, herunder mulige nye modeller
 • Fysioterapeut samarbejdsaftale fortsætter
 • Der arbejdes ihærdigt på fastholdelse af seniorspillere i den åbne afdeling og modtagelse af mulige nye ungdomsspillere i en etableret overgangsfase
 • Der opretholdes højt serviceniveau og ekspedition, herunder varetagelse af materialer og udstyr for alle lukkede seniorhold

  

  

 

 

  

Luk