Menu

FB-Pige Skills tilmelding U10-U11-U12-U13

 

FB Skills for Piger U10, U11, U12 og U13 (årg. 2013, 2012, 2011, 2010)

 

Træningstider og dage:
Skillstræning for piger årgang 2013, 2012, 2011, 2010 er tirsdage kl. 15.30 til 16.30 

 

Her kan du tilmelde dig skillstræning for årgang 2013, 2012, 2011, 2010

OBS! Du tilmelder dig ved at benytte dit barns eksisterende DBU login.

Ovenstående tilmeldingslinks til FB-Skills er for perioden "vinter", altså fra uge 1 til og med uge 18 i 2023.

 

Præsentation af FB-Skills:
FB Skills er et træningskoncept der startede succesfuldt ud i 2020.

Skills træningen har til formål at udvikle fart, færdigheder og forståelse hos den enkelte spiller i et sjovt, seriøst og lærerigt miljø. FB Skills er for alle drenge og piger uanset niveau, og træningen er et supplerende tilbud, som ikke må erstatte holdtræningen.

Træningen er opbygget, så den komplementerer spillernes holdtræning, med den enkelte spillers færdigheder og udviklingsmuligheder i fokus.

Træning tilrettelægges og afvikles af FB’s Head of Youth, Jacob Christensen.

Skills træningen vil oftest tage udgangspunkt i den enkelte spillers individuelle basistekniske færdigheder, og der vil i perioder på 14 dage blive arbejdet med tekniske temaer som førsteberøringer, indersidespark, vristspark, driblinger og finter samt 1v1 offensiv og defensiv.

Der vil derudover være et øget fokus på mentale færdigheder i den kommende skills-periode, hvor temaer som orientering, fokusering og spilforståelse vil fylde mere i træningen. Disse temaer er udvalgt efter evaluering af foregående skills-periode, og vil potentielt kunne rykke meget for den enkelte i både træning og kamp.

Træningen af de mentale færdigheder vil foregå i øvelser med bold, og der vil under alle temaer blive arbejdet med at evne samtlige tekniske færdigheder med begge ben, da vi i FB tror på, at fremtidens dygtigste spillere er dem, der evner at spille og udfordre i begge retninger.

 

Gruppestørrelser: 
Skills træningen sker i en enkelt gruppe, da den enkelte spiller skal være i fokus. Der arbejdes derfor maksimalt med 16 spillere. så både træner og spillere når i en detaljeringsgrad, der kommer den enkelte til gode. Det er vigtigt at den enkelte spiller får tilstrækkeligt med feedback på sin tekniske kunnen samt de udviklingsområder, der måtte være relevant for hver spiller.

 

Antal pladser:
Der er plads til maksimalt 16 spillere for U10-U13-gruppen.

Målsætningen er dermed én gruppe á 16 spillere. 

Hvis alle 16 pladser fyldes op, så bliver ovenstående link inaktiv. 

 

Årgange:
FB Skills om tirsdagen er målrettet pigerne på U10, U11, U12, U13-årgangene (årg. 2013, 2012, 2011 og 2010)

 

Træningstider og dage:
FB Skills er et tilbud om ekstra træning, der er placeret op til ens egen holdtræning eller på en dag end ens eget holds træningsdage.

Træning for årgang piger på 2013, 2012, 2011 og 2010, er placeret tirsdage fra 15.30 til 16.30

 

Perioder:
FB Skills er inddelt i to årlige perioder.

Den ene periode hedder "vinter" og er fra og med uge 1 og frem til og med uge 18.

Den anden periode hedder "sommer" og er fra og med uge 33 og frem til og med uge 48. 

Der trænes ikke skills i skolernes ferier.

For perioden "vinter" trænes der ikke i uge 7 og uge 14 (vinterferie og påkseferie).

For perioden "sommer", trænes der ikke i uge 42 (efterårsferie).

 

Træner(e):
Head of Youth, Jacob Christensen - vil være den gennemgående træner i gruppen på de fire årgange.

 

Pris:
Det koster DKK 750,00 at gå til Skills træning for én periode, altså for enten vinter eller sommer. 

Når man afslutter en periode, udmeldes man automatisk fra FB-Skills.

Ønsker man at fortsætte (og opfylder man U-alderen), så skal man tilmelde sig på ny via linket øverst oppe. 

Luk