Menu

Opdatering af Coronaregler

image
Bestyrelsen
06. august 2021 kl. 15:24
Gældende fra den 30/8

 

 

Nyeste retningslinjer | Opdateret den 26. august 2021
Endnu engang er der udsendt nye retningslinjer fra myndighederne i form af Kulturministeriet, i forbindelse med yderligere lempelser omkring Coronasituationen i Danmark, i FB gældende pr. den 30. august 2021.
På baggrund af disse, så er der også udkommet en opdatering af regelsættet fra både Frederiksberg Idræts-Union (FIU) samt en opdatering fra Dansk Boldspil-Union (DBU), af selve protokollen, kaldet ‘Fodboldens Corona-regler’.
Det indendørs gulvarealkrav er ændret fra fire til to kvadratmeter pr. person. Det betyder dog desværre ikke, at vi med vores nuværende omklædningsfaciliteter, kan åbne op, da der blot er ti kvadratmeter gulvarealplads. Til gengæld betyder det, at der nu er plads til flere personer i vores mødelokaler.
Retningslinjer for træning på Jens Jessens Vej:
 • Ingen, hverken trænere eller spillere, må møde op til træning, hvis de har tegn eller symptomer på sygdom
 • Man har alene adgang til banerne i de præcise tider som FB i forvejen er tildelt. Der er ikke adgang før, og det forventes at man forlader anlægget ved sluttidspunktet for træning/kamp
 • Forældre og andre tilskuere har adgang til banerne under træning, men skal opholde sig i afmærkede områder i forbindelse med banen og med god afstand imellem sig
 • Der er åbent for toiletbesøg i omklædningsrum 1
 • Hænder skal afsprittes når man går ind til sin træningsgruppe på banen. Der hænger fyldte dispensere med håndsprit ved klubhusets indgang både før og efter den lille grønne gangbro.
 • Spillere skal fortsat møde op omklædte hjemmefra. Det er ikke tilladt under nogen omstændigheder, at klæde om på FB’s matrikel, hverken indendørs eller udendørs! Det er dog tilladt at klæde om på selve fodboldbanen
 • Man bør fortsat rengøre bolde og kegler med overfladesprit
 • Undgå at tage bolde og kegler med hjem, læg det på plads i boldrummene efter rengøring
 • Overtræksveste skal vaskes efter hver træning
Retningslinjer for brug af FB’s klubhus:
 • FB’s klubhus er åben for for offentlig adgang
 • Omklædningsrum genåbner pr. mandag den 30. august - læs mere her
 • Der må afholdes mødeaktiviteter så som bestyrelsesmøder, trænermøder og kurser
 • I de to små mødelokaler samt på kontoret på 1. sal, må der dog maksimalt opholde sig op til fem personer ad gangen,
 • I cafélokalet på 2. sal må der opholde sig makismalt 25 personer ad gangen
Retningslinjer for kampe på Jens Jessens Vej:
 • Når man møder til kamp, skal man spritte hænder af inden man går ind på anlægget. Der hænger fyldte dispensere med håndsprit ved klubhusets indgang både før og efter den lille grønne gangbro.
 • Der skal i tilknytning til kampbanen laves særlige afmærkede officials/udskiftningsområder
 • Opvarmning for udskiftere skal foregå i umiddelbar tilknytning til kampbanen, dette fordi man ikke må kunne opfattes som en del af en anden gruppe/kamp på anlægget
 • Der må ikke indtræde nye hold på kampbanen, før alle andre har forladt området
Retningslinjer for tilskuere:
 • Det samlede antal personer, der er en del af aktiviteten på en bane, må ikke overskride forsamlingsloftet (500)
 • Tilskuere bliver betragtet som en del af den aktivitet de er tilskuere til 
 • Det opfordres til at tilskuere holder mindst én meters afstand imellem sig
 • Tilskuere må gerne være stående tilskuere
Coronasmitte og positiv Covid-19 test
Vi har haft 7 (kendte) positive tilfælde med Covid-19 siden genåbningen den 1. marts 2021 og i alt har vi haft 17 (kendte) tilfælde af medlemmer, der er testet positiv med Corona siden den 14. maj 2020, hvor vi genåbnede for første gang. 
Hvis en spiller eller træner/leder/holdansvarlig testes positiv med Covid-19, skal man først og fremmest straks gå i isolation. Hvis man har symptomer skal man isoleres frem til 48 timer efter ophør af symptomer. Hvis man ikke udviser symptomer, skal man isoleres i syv dage efter man blev testet positiv. Dette gælder også hvis man er færdigvaccineret, men testes positiv. 
Kontakt til klubben:
Ved ethvert positivt smittetilfælde skal FB straks have besked. Det sker ved at kontakte administrerende leder Martin Busk på enten telefon: 20580898 eller e-mail: mb@frederiksberg-boldklub.dk
I idrætssammenhæng betragtes man som ‘nær kontakt’ hvis man har trænet sammen med en smittet holdkammerat, hvorfor vi typisk vil aflyse træningen for det pågældende hold, frem til samtlige spillere og trænere har taget en Coronatest på hhv. 4 og 6. dagen efter at den smittede fik besked om sin positive test.
God fornøjelse på banerne.
Bestyrelsen,
Frederiksberg Boldklub