Menu

Udlandsrejser mm

 

Udlandsrejser | Stævner | Indbetaling | Forsikring

 

Regler for rejser:
FB's bestyrelse har vedtaget at samtlige hold der rejser både ind- og udlands på træningslejre, til stævner osv. og hvor der indgår egenbetaling fra spillerne - SKAL indbetale via klubbens konto:


Reg.: 5026
Kontonummer: 1147255
Jyske Bank

Eller:

MobilePay:
47207

Undtagelse er dog indbetalinger på DKK 300,00 pr. spiller eller under - eller ved nærmere indgået aftale med administrationen

Eksempel: En betroet træner/forældretræner med officielt tillidshverv, må gerne indgå en form for stævnekasse, hvis indbetalingen ikke i alt overstiger kr. 300 pr. spiller på holdet. Selvsamme må dog ikke tage imod beløb fra forældre/spillere via ens private konto/MobilePay-ordning. 

Ved indbetaling skal påføres navn og holdnavn i afsenderfeltet

 


Ovenstående sker blandt andet for at undgå episoder hvor en træner eller en leder bliver unødvendigt fristet - ligesom nedenstående Idrætsulykkesforsikring heller ikke er gældende, såfremt indbetalingerne ikke sker via klubben.


Husk før afrejse:

  • Spillerne skal indbetale via klubbens konto
  • Udfylde formularen om "kampe mod udenlandske hold" Find den her
  • Afsende en deltagerliste og kontaktoplysninger på forældre til administrationen på fb@frederiksberg-boldklub.dk

En del af FB's Ungdomshold tager årligt på ture og mange af dem går til udlandet. Idrætsulykkesforsikringen er en forsikring, der dækker en gruppe af eller alle forenings-medlemmer, hvis de kommer ud for en ulykke, mens de dyrker idræt eller under transporten til og fra en idrætsbegivenhed i udlandet.

Et ulykkestilfælde defineres som ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade”.

Idrætsulykkesforsikringen er et supplement til de private fritids- eller heltidsulykkes-forsikringer, som mange medlemmer selv har tegnet.

 

Idrætsrejse:
Forsikringen dækker idrætsudøvere, lønnede og ulønnede trænere og instruktører, andre ansatte, frivillige ledere og dommere under rejser og ophold i udlandet.

En idrætsrejse er omfattet af den fælles, kollektive idrætsrejseforsikring, hvis f.eks.:

  • ”Invitation” til arrangementet i udlandet er adresseret til foreningen eller forbund
  • Tilmelding og betaling er sket igennem forening eller forbund
  • Forening eller forbund har eventuelt arrangeret rejsen til udlandet
  • Forening eller forbund har eventuelt betalt eller ydet tilskud til rejsen
  • Bemærk: Rejser til træningsophold mv. i udlandet på idrætsudøverens helt eget (private) initiativ uden udøverens forenings/forbunds involvering – jf. ovenfor – er ikke omfattet af den fælles idrætsrejseforsikring.

 

Afbestillingsforsikring:
Idrættens rejseforsikring indeholder også dækning for udgifter, som en rejsearrangør kan kræve betalt, hvis en idrætsrejse (til udlandet) må aflyses pga. akut sygdom, tilskadekomst, dødsfald eller, hvis en turnering, stævne eller lignende aflyses af arrangøren.

Husk at der skal udfyldes en formular om kampe mod udenlandske hold inden afrejse.

Denne formular om "Kampe mod udenlandske hold" kan hentes her og afsendes elektronisk til DBU. 

 

Yderligere spørgsmål:
Spørgsmål i forbindelse med rejser kan stilles til administrerende leder Martin Busk på mb@frederiksberg-boldklub.dk