Menu

Bestyrelsens årsplan 2022

 

 

ÅRSPLAN 2022:

 

Årsplanen er til dig, der gerne vil have et indblik i en række af de opgaver FB samlet set forventes at arbejde med i 2022.

Punkterne er ikke prioriteret ligesom de ikke afspejler den fulde opgaveportefølje. 

 

Klubplan:

 • Der skal arbejdes med de økonomiske rammer, som følges tæt, herunder yderligere fokus på kontingentstruktur i de kommende år
 • Medlemstallet skal som minimum, fastholdes i forhold til 2021
 • Fokus på at følge udviklingen og omsætningen af medlemmer måned for måned via statistikker
 • Der arbejdes med yderligere professionalisering af klubben
 • Administrationen opretholder højt serviceniveau og ekspedition, herunder varetagelse af ventelister, flow i indkaldelse af nye børnespillere
 • Der arbejdes med struktur, lønpolitik og organisering
 • Der arbejdes med rekruttering og fastholdelse af fodboldtrænere via økonomiske rammer
 • Licensarbejdet på drengesiden understøttes
 • Afvikling af det midlertidige klubhus
 • Nyt klubhus, fokus på fondsansøgninger
 • Nyt klubhus, fokus på indretning
 • Nyt klubhus, fokus på driftsmodeller i samarbejde med FB Fonden
 • Nyt klubhus, fokus på indflytningen i samarbejde med FB Fonden og Kommunen
 • Strategiweekend afvikles i efteråret 2022 med strategiske temaer frem mod 2025
 • Der arbejdes på en gennemgang og justering af vedtægter og forretningsordener
 • Opgaver og rollefordeling samt ansvarsområder i bestyrelsen
 • Mere fokus på kommunikation og markedsføring via hjemmesiden og sociale medier (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)
 • Ny femårig kontrakt med Intersport træder i kraft med mere fokus på klubtilbud, rabatter, kampagner og en yderligere indsats i samarbejde med Intersport, for at endnu flere medlemmer bliver oprettet på klubaftalen til fordel for FB’s samlede økonomi
 • Etablering af sponsorkatalog og sponsornetværk - er det muligt og hvordan?
 • Yderligere fokus på Persondataforordningen (GDPR) herunder privatlivspolitikker
 • Fokus på arbejds- og sikkerhedsmiljø, APV mv.
 • Der arbejdes med projektorienterede samarbejder, blandt andet med Børnecancerfonden, Skolesamarbejde med Tre Falke Skolen, Depressionsforeningen, Ældresagen m.fl. om etablering af forskellige fodboldtilbud
 • Fodbold Fitness for kvinder 
 • Fodbold Fitness for mænd etableres og implementeres
 • Motionsfodbold for mænd fortsætter i samarbejde med Diabetesforeningen og Hjerteforeningen på Frederiksberg


Sportsligt - B&U:

 • Der arbejdes målrettet med ansøgning til DBU Licenssystem
 • Fast spillestil og principper på førstehold fra U10 til 1. Senior implementeres
 • Der arbejdes med opfyldelse af læringsmål på ungdomsholdene
 • Der arbejdes på årsplaner og månedsplaner samt god forberedelse og indhold af træning ud fra fastlagte øvre rammer
 • Der arbejdes med individuel uddannelse og udvikling
 • Fysioterapeut samarbejdsaftale fortsætter
 • Der skal fortsat tilbydes ekstra træning i ungdomsafdelingen
 • Der arbejdes med struktur og organisation omkring roller, mødeaktiviteter og forventninger til spillere, trænere og forældre
 • Der arbejdes målrettet med rekruttering, fastholdelse og økonomi for ungdomstrænere, herunder TUS-samtaler
 • Der arbejdes målrettet med øvrige ungdomshold, herunder supervision og gæstetræning
 • Der arbejdes på yderligere besættelse af en halvtidsstilling i børnesegmentet
 • Der søges etablering af en intern ung-træner uddannelse for ældre ungdomsspillere
 • Der arbejdes fortsat på god transition fra ungdom til senior
 • Der tilbydes løbende DBU træneruddannelse for både børne- og ungdomstrænere
 • Der afvikles DBU og øvrige trænerkurser 
 • Fodboldskoler DBU’s Fodboldskole og Frederiksberg Fodboldskole afvikles igen i 2022
 • Tumlingebold er fortsætter. Der skal ses nærmere på formatudvikling og ny årgang oprettes (årgang 2020)
 • Samarbejde med FC København som partnerklub samt Børne- og Ungdomsteam om udvikling af trænere, øvelser og spillere fortsætter og skærpes med tættere tilknytning og samarbejde
 • Sociale aktiviteter og ture skal genetableres ovenpå Covid-19

 

Sportsligt senior:

 • Seniorafdelingen skal fortsat være funktionsdygtig med fokus på både den sportslige og den sociale udvikling
 • Der arbejdes på at opretholde Danmarks største seniorafdeling
 • 1HS trænerteam har aftaleudløb - der skal ses på kommende trænerteam i henhold til spillestil, forventninger, struktur og indsatsområder
 • 1HS arbejder videre med at konsolidere sig i subtoppen af Københavnsserien
 • Øvrige åbne seniorhold skal fastholde positioner i deres aktuelle rækker, herunder kan der arbejdes på oprykninger
 • Kvindefodbold skal søges genetableret i et eller andet omfang, herunder mulige nye modeller og mulige  klubsamarbejder
 • Fysioterapeut samarbejdsaftale fortsætter
 • Der arbejdes ihærdigt på fastholdelse af seniorspillere i den åbne afdeling og modtagelse af mulige nye ungdomsspillere i en etableret overgangsfase
 • Der opretholdes højt serviceniveau og ekspedition, herunder varetagelse af materialer og udstyr for alle lukkede seniorhold