Menu

FB-Pige Skills tilmelding U11-U12-U13

 

FB-Pige Skills for U11, U12 og U13 (årgang 2009, 2010 og 2011)

 

Træningstider og dage:
Skillstræning for piger årgang 2009, 2010 og 2011 er tirsdage kl. 15.30 til 16.30

 

Her kan du tilmelde dig skillstræning for årgang 2009, 2010 og 2011

OBS! Du tilmelder dig ved at benytte dit barns eksisterende DBU login.

Ovenstående tilmeldingslinks til FB-Skills er for perioden "vinter", altså fra uge 43 i 2021 til og med uge 12 i 2022.

 

Præsentation af FB-Skills:
FB Skills er et træningskoncept der startede i 2020 og hvor pladserne blev revet væk på et enkelt døgn. Dengang var det med blandet køn. Nu er vi parate til at tilbyde Skills træning for piger alene. 

Der er fokus på at udvikle fart, færdigheder og forståelse hos den enkelte spiller i både et sjovt, seriøst og lærerigt miljø. FB Skills er for alle drenge og piger uanset niveau, og træningen er et supplerende tilbud, som ikke må erstatte holdtræningen.

Træningen er opbygget så den komplementerer spillernes holdtræning, og med udgangspunkt i den enkelte spillers færdigheder og udviklingsmuligheder.

Træning tilrettelægges og afvikles af FB’s Head of Coaching Jacob Christensen. 

 

Fagligt indhold og fokusområder:
Træningen har til formål at udvikle den enkelte spillers fart, færdigheder og forståelse, og den vil oftest tage udgangspunkt i individuelle basistekniske færdigheder.

Der vil i perioder på 14 dage blive arbejdet med tekniske temaer som afleveringer, indersidespark, vristspark, driblinger og finter, vendinger og cuts, 1v1 offensiv og defensiv, og der vil ligeledes arbejdes med temaer som spilforståelse, perception og overblik.

Temaerne er udvalgt i overensstemmelse med DBU’s anbefalinger til aldersrelateret træning (se figur nedenfor,) og de enkelte øvelser vil være tilpasset årgang og behov hos spillerne i de respektive grupper. 

Der vil være et gennemgående fokus på at evne samtlige trænede færdigheder med begge ben, da vi i FB tror på at fremtidens dygtigste spillere er dem, der evner at spille og udfordre i begge retninger.


Aldersrelaterede færdigheder:

 

Temaer (fra uge 43 til og med uge 12):

 

Gruppestørrelser: 
Skills træningen sker i en enkelt gruppe, da den enkelte spiller skal være i fokus. Der arbejdes derfor maksimalt med 16 spillere. så både træner og spillere når i en detaljeringsgrad, der kommer den enkelte til gode. Det er vigtigt at den enkelte spiller får tilstrækkeligt med feedback på sin tekniske kunnen samt de udviklingsområder, der måtte være relevant for hver spiller.

 

Antal pladser:
Der er plads til maksimalt 16 spillere for U11, U12 og U13-gruppen.

Målsætningen er dermed én gruppe á 16 spillere. 

Hvis alle 16 pladser fyldes op, så bliver ovenstående link inaktiv. 

 

Årgange:
FB Skills om tirsdagen er målrettet pigerne på U11, U12-U13 årgangene (årg. 2009, 2010 og 2011)

 

Træningstider og dage:
FB Skills er et tilbud om ekstra træning, der er placeret op til ens egen holdtræning.

Træning for årgang piger på 2009, 2010 og 2011 er derfor placeret tirsdage fra 15.30 til 16.30

 

Perioder:
FB Skills er inddelt i to årlige perioder.

Den ene periode hedder "vinter" og er fra og med uge 43, altså ugen efter efterårsferien og frem til og med uge 12.

Den anden periode hedder "sommer" og er fra og med uge 13 og frem til og med uge 41, altså ugen før efterårsferien. 

Der trænes ikke skills i skolernes ferier.

For perioden "vinter" trænes der ikke i uge 51, 52, (53) og 1 samt uge 7.

For perioden "sommer", trænes der ikke i uge 26, 27, 28, 29, 30, 31 og 32.

 

Træner(e):
Head of Coaching, Jacob Christensen - vil være den gennemgående træner i gruppen på de tre årgange.

 

Pris:
Det koster DKK 500,00 at gå til Skills træning for én periode, altså for enten vinter eller sommer. 

Når man afslutter en periode, udmeldes man automatisk fra FB-Skills.

Ønsker man at fortsætte (og opfylder man U-alderen), så skal man tilmelde sig på ny via linket øverst oppe.