Menu

Nyeste Covid-19 retningslinjer på plads

image
Bestyrelsen
16. juni 2021 kl. 15:04
Opdatering pr. 16. juni 2021

 

 

Nyeste retningslinjer | Opdateret den 16. juni 2021
Endnu engang og på tærsklen til sommerferie - om end de har ladet vente på sig - er der ankommet nye retningslinjer fra myndighederne i form af Kulturministeriet, i forbindelse med den seneste genåbning, der trådte i kraft fredag den 11. juni 2021.
På baggrund af disse, samt udmeldingen om at forsamlingsloftet for udendørsidrætten pr. den 11. juni, nu er steget fra 100 til 500 personer (uanset aldersgruppe), så er der kommet en opdatering af regelsættet fra både Frederiksberg Idræts-Union (FIU) samt en opdatering fra Dansk Boldspil-Union (DBU), af selve protokollen, kaldet ‘Fodboldens Corona-regler’.
Retningslinjer for træning på Jens Jessens Vej:
 • Ingen, hverken trænere eller spillere, må møde op til træning, hvis de har tegn eller symptomer på sygdom
 • Man har alene adgang til banerne i de præcise tider som FB i forvejen er tildelt. Der er ikke adgang før, og det forventes at man forlader anlægget ved sluttidspunktet for træning/kamp
 • Banerne på anlægget er afmærket med kridtstreger, således at der på hver 11-mandsbane er afmærket fire områder/baner, to på hver banehalvdel med to meters mellemrum
 • Råder man over en halv 11-mandsbane må man benytte hele den halve bane
 • Deles man om en halv 11-mandsbane med et andet hold, så skal man stadig opholde sig inde på det ene af de to afmærkede områder på den halve bane, da træningsgrupper fortsat ikke må blandes
 • Man må derfor stadig ikke, hvis der er to hold på en halv 11-mandsbane, spille kamp mod hinanden på en hel halv 11-mandsbane
 • Forældre og andre tilskuere har adgang til banerne under træning, men skal opholde sig i afmærkede områder i forbindelse med banen og med god afstand imellem sig
 • Boldrum er åbne samt omklædningsrum 1, dog alene for toiletbesøg. 
 • Når man møder skal man spritte hænder af inden man går ind til sin træningsgruppe på banen. Der hænger fyldte dispensere med håndsprit ved klubhusets indgang både før og efter den lille grønne gangbro.
 • Man skal tidligst møde op 5-10 minutter før ens træning og ikke hverken 20 eller 30 minutter før
 • Samtlige spillere skal fortsat møde op omklædte hjemmefra. Det er ikke tilladt under nogen omstændigheder, at klæde om på FB’s matrikel, hverken indendørs eller udendørs! Det er dog tilladt at klæde om på selve fodboldbanen
 • Efter hver træning skal trænere/holdansvarlige rengøre sit holds bolde og kegler med overfladesprit
 • Bolde og kegler må ikke tages med hjem, men skal på plads i boldrummene efter at man har afsprittet det
 • Overtræksveste skal vaskes efter hver træning
Retningslinjer for brug af FB’s klubhus:
 • FB’s klubhus er åben for for offentlig adgang
 • Omklædningsrum er dog fortsat lukket, da hvert rum blot er 8m2, hvilket betyder maksimalt to personer ad gangen, da arealkravet fortsat er på 4m2 frem til den 1. august. Derudover holdes de også lukket, fordi der for spillere på 18 år og opefter, kræves at man kan fremvise et gyldigt Coronapas ved stikprøvekontrol, når eller hvis der skal bades
 • Der må gerne afholdes mødeaktiviteter så som bestyrelsesmøder, trænermøder og kurser. I mødelokalerne samt på kontoret på 1. sal må der maksimalt opholde sig 2 personer af gangen. I cafélokalet på 2. sal må der opholde sig 10 personer af gangen. 
Retningslinjer for kampe på Jens Jessens Vej:
 • Når man møder til kamp, skal man spritte hænder af inden man går ind på anlægget. Der hænger fyldte dispensere med håndsprit ved klubhusets indgang både før og efter den lille grønne gangbro.
 • Der skal i tilknytning til kampbanen laves særlige afmærkede officials/udskiftningsområder
 • Der skal være god afstand til de øvrige baner, hvor der er aktiviteter
 • Opvarmning for udskiftere kan foregå i de opmærkede udskiftningsområder eller i umiddelbar tilknytning dertil.
 • Man må ikke kunne opfattes som en del af en anden gruppe/kamp på anlægget
 • Der må ikke indtræde nye hold på det afmærkede område for kampbanen, før alle andre har forladt området
Retningslinjer for tilskuere:
 • Det samlede antal personer, der er en del af aktiviteten på en bane, må ikke overskride forsamlingsloftet (500)
 • Tilskuere bliver betragtet som en del af den aktivitet de er tilskuere til 
 • Der skal i tilknytning til kampbanen laves særlige afmærkede tilskuere områder
 • Ovenstående områder skal afmærkes af trænere/holdansvarlige med toppe/kegler 
 • Dette gælder også for udeholdets officials og tilskuere
 • Tilskuere skal, inde i de afmærkede områder, holde mindst én meters afstand imellem sig og må gerne være stående tilskuere
Coronasmitte og positiv Covid-19 test
Vi har haft 6 positive tilfælde med Covid-19 siden genåbningen den 1. marts og i alt har vi haft 16 kendte tilfælde af medlemmer, der er testet positiv med Corona siden den 14. maj 2020, hvor vi genåbnede for første gang. 
Hvis en spiller eller træner/leder/holdansvarlig testes positiv med Covid-19, skal man først og fremmest straks gå i isolation. Hvis man har symptomer skal man isoleres frem til 48 timer efter ophør af symptomer. Hvis man ikke udviser symptomer, skal man isoleres i syv dage efter man blev testet positiv.
Kontakt til klubben:
Ved ethvert positivt smittetilfælde skal FB straks have besked. Det sker ved at kontakte administrerende leder Martin Busk på enten telefon: 20580898 eller e-mail: mb@frederiksberg-boldklub.dk
I idrætssammenhæng betragtes man som ‘nær kontakt’ hvis man har trænet sammen med en smittet holdkammerat, hvorfor vi typisk vil aflyse træningen for det pågældende hold, frem til samtlige spillere og trænere har taget en Coronatest på hhv. 4 og 6. dagen efter at den smittede fik besked om sin positive test.
Respekter og overhold reglerne
Det er rigtig vigtigt at samtlige af vores hold fortsat overholder de gældende regler herover. Vi har tidligere set eksempler på at når vi slækker på reglerne, så lukkes vi ned, fordi vi så ikke alle formår at bidrage til at holde smittetallene nede. Det er og bliver en forudsætning for åbningen varer ved, at vi overholder reglerne.
Der holdes skarpt øje med vores indsats, både fra kommunal side, fra politiets side og fra Frederiksberghallernes personale.
God fornøjelse på banerne.
Bestyrelsen,
Frederiksberg Boldklub