Menu

Nye regler om databeskyttelse for FB

image
13. juni 2018 kl. 15:23
Sikring af god datakvalitet

 

 

Nye regler om databeskyttelse i FB

 

Idrætsforeninger - herunder FB som en af landets mange fodboldklubber - har i mange år været underlagt persondatalovens regler for behandling af personoplysninger.

Den 25. maj trådte EU's nye databeskyttelsesforordning i kraft.

Den skærper bl.a. Frederiksberg Boldklubs pligt til at oplyse om samt dokumentere, hvilke oplysninger, vi har registreret om vores medlemmer. Vi kan stadig indsamle, opbevare og anvende personoplysninger fra medlemmerne, så længe der er saglige og legitime grunde hertil.

Helt overordnet stiller Databeskyttelsesforordningen fire hovedkrav til vores behandling af medlemmernes personoplysninger.

  1. FB skal altid have et sagligt formål med at registrere og behandle personoplysninger og skal begrænse disse oplysninger til de strengt nødvendige i forhold til det saglige og legitime formål.
  2. Klubben skal dokumentere, at den har overblik over behandlingen af personoplysninger. Det gør klubben bl.a. i en såkaldt ”fortegnelse”, hvor den angiver, hvilke typer af oplysninger, der behandles, hvem der behandler dem, og hvor de arkiveres.
  3. Klubben skal informere medlemmer om, hvilke oplysninger der er registreret og hvorfor. Dette sker i klubbens såkaldte ”privatlivspolitik”, som også kan læses her på hjemmesiden.
  4. Endelig skal klubben have tilpas datasikkerhed og skal anmelde brud på datasikkerheden til Datatilsynet.

De nye EU-regler betyder bl.a., at man som medlem af FB, har krav på at få at vide, hvilke oplysninger klubben har registreret om den, og du har ret til at få berigtiget dem. Man har også ret til at få slettet informationer om sig selv, som klubben ikke længere har sagligt belæg for at opbevare. Som udgangspunkt må klubben dog godt af administrative grunde gemme oplysninger om almindeligt medlemskab i op til 1 år efter ophør.

Derudover betyder de nye databeskyttelsesregler, at Dansk Boldspil-Union (DBU) har besluttet at indføre et digitalt fodboldpas for alle spillere, som skal hjælpe alle med at overholde den nye databeskyttelsesforordning. Fodboldpasset er lanceret og lige nu har alle medlemmer, trænere og ledere til opgave, at aktivere det. 

Det er FB som sådan, der er dataansvarlig og derfor skal sikre, at reglerne overholdes.

Bestyrelsen har dog udpeget en tovholder for beskyttelse af klubbens personoplysninger, som man er velkommen til at kontakte, hvis man har spørgsmål om klubbens databeskyttelsespolitik. Det er daglig leder Martin Busk, der kan træffes på mb@frederiksberg-boldklub.dk 

Ellers kan vi henvise til DBU’s Data Protection Manager på persondata@dbu.dk

For yderligere info om de nye databeskyttelsesregler henvises til DBU’s temaside, der findes her

 

 

/ Bestyrelsen