Menu

Hurtig afviklet generalforsamling

image
Webmaster
25. februar 2022 kl. 12:28
GF 2022

 

 

Uddrag fra FB's generalforsamling 2022
I alt 43 fremmødte, heraf 32 stemmeberettigede medlemmer, foruden altså diverse ansatte og øvrige indbudte gæster, fyldte ganske godt op i spisesalen på Ingeborggårdens Plejehjem - da FB torsdag aften afholdte årets generalforsamling, der efter sidste års digitale version, var tilbage ved fysisk fremmøde og den traditionelle stegte flæsk med lækkert tilbehør, forud for selve afholdelsen af GF 2022. 
Formand Henrik Amdi Madsen ringede ind kl. 19.08 og forsamlingen blev ringet af igen allerede kl. 20.14.
Mindeord:
Formand Henrik Amdi Madsen åbnede generalforsamlingen med mindeord for de desværre i 2021/2022 afgåede to FB’ere, Kjeld Petersen og Erling 'Mucho' Jørgensen samt FA2000-stifteren (og tidligere FB'er), Jan Busk, hvorefter der blev afholdt et minuts stilhed. 
De er savnet hver som en. Æret være deres minde!
Herefter svingede dirigent Henrik Murmann dagsordenen igennem i sædvanlig rutineret stil - mens referent Christine Wettendorff klikkede løs på tastaturet. 
Den mundtlige beretning:
I sin mundtlige beretning kom formand Henrik Madsen blandt andet ind på hvor FB står anno 2022, hvilke fokusområder der fylder samt hvad der konkret har fyldt i det forgangne års tid. Især arbejdet med det nye klubhus kommer til at fylde meget i det kommende halve år, ligesom DBU-licensansøgningen har fyldt og stadig fylder en masse. Men også flere nye medlemmer, fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø og yderligere professionalisering, er en del af den daglige drift. 
Derudover blev alle nævnt og ingen glemt i det store arbejde for at opretholde FB som en Danmarks absolut bedste, største og mest velfungerende fodboldklubber. 
Efter et par reflektioner og kommentarer fra personer i salen, der uddelte roser og havde et konkret ønske om en stor flagstang og et kæmpe FB-flag foran det nye klubhus, blev den mundtlige beretning blev klappet i hus. 
Årets Træner/Leder Pris:
Efter bestyrelsens mundtlige beretning, fik administrerende leder Martin Busk motiveret kåringen af bestyrelsesmedlem og U17-1 træner Christian Kjærgaard som årets træner/leder i FB, i øvrigt til Christians egen store overraskelse, i og med at han selv havde medvirket til at stemme på en anden kandidat.
Økonomien:
Efter formandens beretning og uddeling af årets træner/leder-pris, tog kasserer Jørgen Andersen ordet og præsenterede årets regnskabsresultat, der udviste et overskud på tkr. 258. Der har været indtægter på samlet set tkr. 3.976 og udgifter på tkr. 3.709. Egenkapitalen er den 31. december 2021 tkr. 1.352.
Alt i alt karakteriserede Jørgen Andersen resultatet som tilfredsstillende, omend det altid er at foretrække at komme ud af et regnskabsår med et rundt nul. 2021 blev dog et år, hvor de budgetafsatte midler af mange forskellige årsager - herunder cornanedlukning i tre måneder, en sen ansættelse, en medarbejder på forældreorlov, manglende ledige pladser på DBU's uddannelsesgren mv. Af samme årsag er der budgetteret med et underskud i samme størrelsesorden på budget 2022. 
Herefter blev også regnskabet klappet i hus uden spørgsmål fra de fremmødte.
Emil Sørensen Prisen:
Der var ingen indkomne forslag, så derfor blev der hoppet videre til tillægspunktet, nemlig uddeling af Årets Emil Sørensen Pris, der højest overraskende og uventet for ham selv, gik til FB's mangeårige årgang 2002-cheftræner, Martin Teglman, efter at Martin Busk endnu engang motiverede selve den ærefulde tildeling.
Valg til bestyrelsen:
Til slut var det tid til valg af bestyrelse, suppleanter, og interne revisorer - hvor der uden modkandidater, var genvalg til alle der genopstillede, med undtagelse af en enkelt. Anders Friis-Hansen havde nemlig meddelt, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen efter præcis ti års indædt kamp for de gul-sorte farver. Derfor bad bestyrelsen om i det kommende år at finde en ny Anders" og dermed lade en af de etårige bestyrelsesposter stå åben, hvilket dirigenten konstaterede var indenfor lovene, da bestyrelsen skal bestå af minimum fem og maksimalt syv personer.
I stedet trådte Malte Meier Carlsen ind på den toårige post. 
Det betød samtidig også at formand Henrik Amdi Madsen og Nina Dencker Nielsen fortsætter som bestyrelsesmedlemmer i yderligere to år, mens Christian Kjærgaard blev valgt for en ny etårig periode.
Morten Høgsdal blev igen 1. suppleant det kommende år og det samme gjorde Sanne Flex som 2. suppleant. 
De interne revisorer Kresten Bang Heinfelt og Henrik Murmann samt suppleant Ove Nikolaisen, blev ligeledes alle genvalgt. 
Tak for 2021 - vi ser frem til 2022.
Tak til æresmedlem Henrik Noer, for Gud ved hvilket år i træk, at sidde i døren og afkrydse de fremmødte samt uddele stemmesedler. Ligeledes tak til Ingeborggårdens personale for lån af spisesalen.
I den kommende uge kan man her på hjemmesiden læse nærmere om de to prisuddelinger - ligesom selve referatet snarest og efter skriftlig godkendelse, også vil være tilgængeligt. 
 
/ Bestyrelsen