Menu

Forslag til kontingentændringer

image
Bestyrelsen
28. januar 2021 kl. 18:33
Forslag fra bestyrelsen

 

 

Forslag til ændring i kontingentstruktur og kontingentsatser

 

Bestyrelsen har til generalforsamlingen mandag den 8. februar 2021 følgende forslag med til behandling:

 

Forslag 1:
Bestyrelsen foreslår at afskaffe indeksreguleringen af kontingentet og i stedet indføre faste takster for alle medlemmer af Frederiksberg Boldklub.

Bestyrelsen ønsker denne ændring af flere grunde:

  • Den nuværende kontingentstruktur er kompleks og vanskelig at forstå
  • Kontingentsatserne bliver ’skæve’ beløb pga. den hidtidige indeksregulering
  • Stigninger i kontingentet skal baseres på konkrete årsager = de skal vedtages på en generalforsamling

 

Forslag 2:
Bestyrelsen ønsker at hæve kontingentet for medlemskab af Frederiksberg Boldklub.

Vi må erkende, at det bliver sværere og sværere at rekruttere den fornødne frivillige arbejdskraft til de mange generelle arbejdsområder, der findes i en så ambitiøs fodboldklub som Frederiksberg Boldklub. Vores omkostninger til arbejdskraft er derfor blevet forøget og samtidig ønsker vi i nær fremtid, at sætte markant ind på at styrke vores ungdomsfodbold yderligere, hvorfor det også er denne medlemsgruppe, der er lagt op til, skal stige mest i en fremtidig kontingentstruktur.

Derfor foreslår bestyrelsen følgende satser for kontingentbetaling gældende fra 01-03-2021:

 

Medlemsgruppe

Nuværende årligt kontingent inkl. rabat

Fremtidig årligt kontingent inkl. rabat

           Stigning

0-12 år

1926

2100

     174 (9%)

13-18 år

1720

2100

   380 (22%)

Senior

   

 

Åbne hold

1926

2100

     174 (9%)

Lukkede 11M der træner

1926

2100

     174 (9%)

Lukkede 11M der ikke træner

1126

1200

       74 (7%)

Lukkede 7M der træner

1526

1600

       74 (7%)

Lukkede 7M der ikke træner

1126

1200

       74 (7%)

Passive

371

375

         4 (1%)

 

 

Forslag til nyt kontingentregulativ:

 

Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på 150,00 kr. samtidig med betalingen af medlemskabets første kontingent

Alle aktive medlemmer 0-12 år skal betale 600,00 kr. i forbindelse med indmeldelsen for en beklædnings- og udstyrspakke. Indholdet af pakken besluttes af bestyrelsen.

Standardkontingent for alle klubbens aktive medlemmer er 2.100 kr. om året, der betales forud af to perioder.

For perioden den 1.3 – 31.7. betales 1.050,00 kr.
For perioden den 1.8. – 28.2. betales 1.050,00 kr.

Der gives rabat på kontingentet til udvalgte medlemsgrupper efter følgende model:

 

Medlemsgruppe

Standardkontingent

Rabat

Børn og Ungdom:    
0 – 12 år 2.100 kr. -
13 – 18 år 2.100 kr. -
Senior:    
Alle åbne hold 2.100 kr. -
Lukkede 11M hold der træner 2.100 kr. -
Lukkede 11M hold der ikke træner 2.100 kr. 900 kr.
Lukkede 7M hold der træner 2.100 kr. 500 kr.
Lukkede 7M hold der ikke træner 2.100 kr. 900 kr.
Passive: 375 kr. -

                             

Medlemmerne skal indbetale kontingentet til klubben via automatisk kortbetaling. Har et medlem ikke betalt kontingent senest 8 dage efter betalingsfristen, har bestyrelsen mulighed for at pålægge et rykkergebyr på kr. 50,00. Ydermere er medlemmet uberettiget til at deltage i kamp og træning, hvorfor man spærres herfor ligesom man kan miste eventuelle tillidserhverv.

Herefter kan bestyrelsen vælge ved skriftlig meddelelse til medlemmet, at såfremt medlemmet senest den næste 1. i måneden, ikke har betalt hele kontingentrestancen, har bestyrelsen mulighed for at overdrage det skyldige beløb til inddrivelse via inkasso. Ligeledes betragtes medlemmet som udmeldt af klubben. Medlemmet kan dog ikke få overført sit spillercertifikat til en eventuel ny klub, før restancen er betalt.

Ved langvarig sygdom kan et medlem, ved henvendelse til administrationen eller bestyrelsen, efter dennes skøn, helt eller delvis fritages for betaling af kontingent.

Medlemmer, der påtager sig at virke som ledere eller trænere i klubben og ikke modtager honorar, godtgørelse eller vederlag, er kontingentfri i den, eller de halvårlige perioder, hvor de deltager.

Passive medlemmer har ikke ret til at dyrke boldspil i klubben, men er i alle andre klubforhold ligestillede med aktive medlemmer.

Ovenstående kontingentregulativ er oprindelig vedtaget på Frederiksberg Boldklubs generalforsamling den 31. maj. 2001, og med de seneste ændringer på klubbens generalforsamling den 8. februar 2021 i den foreliggende form.