Menu

FB er officiel DBU Børneklub

image
Webmaster
11. februar 2022 kl. 13:04
DBU Børneklub

 

BREAKING:
FB er officiel DBU Børneklub
Onsdag aften fik vi en glædelig meddelelse om at vi i Frederiksberg Boldklub nu pr. dags dato officielt kan kalde os selv for DBU Børneklub
Med endnu en ny titel, nu som DBU Børneklub, viser vi, at vi virkelig vil børnefodbolden.
Både i fortiden, hvor blev kåret til ikke bare Københavns men også Danmarks bedste børneklub tilbage i 2008, i nutiden og således også i fremtiden, har vi og vil vi arbejde yderst målrettet med vores børnefodboldtilbud, for på den måde at sikre, at vi har et rigtig godt børnemiljø for klubbens mange børnespillere samt deres forældre.
Det betyder også, at vi via en officiel samarbejdsaftale med DBU har skrevet under på at vil prioritere børnefodbolden i vores klub både rent økonomisk og rent organisatorisk, at vi tilslutter os DBU’s Børnesyn og samtidig arbejder aktivt på hele tiden at efterleve det og derudover har vi fået nedskrevet og vedtaget FB’s helt egen børnepolitik i et dynamisk dokument, der med tiden bliver udvidet og hvor der sættes endnu flere ord på. 
Børneudviklingstræner Mikael Bonde udtaler følgende om blåstemplingen som DBU Børneklub:
-At være blevet DBU Børneklub er først og fremmest en måde hvorpå vi som fodboldklub tager ansvar for vores børnespillere og peger arbejdet med vores børnefodbold i en helt særlig retning.
-Forskellige fokusområder skal nemlig vedvarende være med til at sikre, at vores børnemedlemmer er trygge, raske, sunde og glade fodboldspillere men også mennesker, jf. DBU’s nye børnestrategi og børnesyn, som vi fuldt ud har tilsluttet os. Derfor har det også været fint at få udfærdiget vores Børnepolitik, der jo i bund og grund er vores sæt af retningslinjer eller færdselsregler om man vil, som sikrer, at børnene til enhver tid færdes i et trygt miljø. Den hjælper os til, at både børn og voksne har klare rammer at forholde sig til og på den måde hjælper en børnepolitik med at sikre de sunde trivselsmiljøer, slutter Mikael Bonde.
Administrerende leder Martin Busk, udtaler om selve processen:
-Grundlæggende stod vi i forvejen et godt sted og havde egentlig ganske godt styr på vores basis, værdier og politikker, men samtidig har det været en kærkommen lejlighed for os til sammen med DBU, at få læst op på det hele og i øvrigt gjort vores børnepolitik synlig og tilgængelig for vores børn og deres forældre - og fortsætter:
-Vi havde et ønske om - også på det her område - at blive ‘firstmovers’ iblandt fodboldklubberne i hovedstadsområdet, hvilket så på ganske kort tid, ja faktisk kun siden starten af denne uge, er lykkes for os at komme i mål med, dog sammen med en enkelt anden klub. Jeg synes vi er forpligtet til, så stor en klub som vi er, at gå forrest når det kommer til handling bag nedfældede ord omkring en børnepolitik og det er så det vi nu har fået et officielt DBU-stempel på, hvilket vi selvfølgelig er stolte over.
Med udnævnelsen som godkendt DBU Børneklub vil vi modtage et synligt bevis herpå med materialer, både fysiske og digitale, som vi har tilladelse til at bruge.
Om DBU Børneklub:
DBU Børneklub er et tiltag for klubber der vil løfte deres børnefodboldmiljø til glæde for nuværende og kommende børn i klubben. Konceptet blev lanceret landsdækkende den 1. januar 2022.
Det er kommet sammen med DBU’s nye strategi for børnefodbold der blev vedtaget sidste år og som for alvor skal implementeres i Fodbolddanmark her i 2022. Målet er at gøre dansk børnefodbold til verdens bedste fodbold for børn.
Det mål bidrager vi nu officielt til i FB via aftalen med DBU.
Man kan læse meget mere om DBU Børneklub her
Om DBU’s Børnesyn:
DBU’s nye Børnesyn består af disse 12 rettigheder her og følgende 10 børneløfter her, inspireret dels af FN Børnekonventionen og dels af et EU-baseret forskningsprojekt kaldet ICoachKids. Hvor FN’s børnekonvention beskriver barnets grundlæggende rettigheder som menneske, er børneløfterne handlingsanvisende for, hvordan børnetræneren og andre voksne pædagogisk arbejder med børnene i fodboldmæssige sammenhænge.
Børnesynet er tænkt til at bidrage til at skabe en stærk kultur og bringe aktørerne i børnefodbolden sammen. Skabe en kultur der sikrer en fælles forståelse, sikrer sammenhængskraft og fælles retning i dansk børnefodbold med børnenes ret i centrum.
Læs også meget mere om hele DBU’s nye Børnestrategi her
Læs DBU Københavns nyhed her
Ved spørgsmål er man velkommen til at rette henvendelse til Børneudviklingstræner Mikael Bonde, på enten telefon: 40480898 eller på e-mail: mik@frederiksberg-boldklub.dk
Luk