Menu

Oprettelse og kriterierØNSKER I AT BLIVE LUKKET HOLD I FB?

LUKKEDE HOLD KAN ANSØGE OM AT BLIVE OPTAGET FRA NÆSTE SÆSON, DER STARTER TIL FORÅRET 2019. DER ER ANSØGNINGSFRIST 1. DECEMBER 2019.

11-MANDS: VI HAR LEDIGE PLADSER TIL FORÅRSTURNERINGEN 2019
7-MANDS: VI HAR PT. VENTELISTE TIL FORÅRSTURNERINGEN 2019


LÆS FØRST NEDENSTÅENDE REGLER OG KRITERIER - OG SEND DEREFTER EN MAIL PÅ NEDENSTÅENDE KONTAKT, SÅFREMT I MENER AT KUNNE OVERHOLDE DE OPLISTEDE REGLER OG KRITERIER.

INTERESSERET? HENVENDELSE TIL FB@FREDERIKSBERG-BOLDKLUB.DK


Regler for oprettelse af lukkede hold:

Antal spillere og indmeldelsesprocedure:

7-Mands hold: Minimum 12 spillere skal indmelde sig online her 
Samtidig skal der sendes en liste med navne på spillerne til fb@frederiksberg-boldklub.dk 

11-Mands hold: Minimum 17 spillere skal indmelde sig online her 
Samtidig skal der sendes en liste med navne på spillerne til fb@frederiksberg-boldklub.dk 


Fremgangsmåde:

1. Send en e-mail til administrationen og få bekræftet at der er plads til oprettelse af nyt lukket hold. 
2. Såfremt det bekræftes at der er plads, så send derefter en liste over de minimum 17 eller 12 spillere der melder sig ind.
3. Påbegynd indmeldelserne online. Hver spiller indmelder sig selv. 
4. Når alle spillere har meldt sig ind, indkaldes der til intromøde.

Træning:

Sommerhalvåret (apr - nov) tilbydes en eller to træningsdage og tider pr. uge i tidsrummet kl. 19.30-21.00 el. 21.00-22.30 på enten kunst eller græs.

Vinterhalvåret (nov - apr) tilbydes en eller to træningsdage og tider pr. uge i tidsrummet kl. 19.30-21.00, men nok nærmere kl 21.00-22.30 på kunstgræs eller indendørs på en skolegymnastiksal i tidsrummet kl. 19.00-21.00.

Kampe og rækker:

Man tilmeldes en 11-Mands eller en 7-Mands række under DBU København med ugentlige kampe i perioden fra april til juni og august til ultimo oktober/primo november.

Startpladsen er laveste række, dvs. Serie 5 for 11-Mands hold og Række 4 for 7-Mands hold, medmindre vi har pladser ledige i ovenliggende serier eller rækker. 

OBS! Hjemmekampe afvikles for 7M hold ofte på hverdage kl. 21.00

 

Tøj:

Man tilbydes brugt men kvalitetssikret FB spillesæt - 9+1 for 7M eller 13+1 for 11M.

For alle lukkede hold, gælder det at man stiller op i FB's officielle klubtøj. 

OBS! Man skal ikke købe en opstartspakke med tøj, dette er alene for børn mellem 0 og 12 år.

Udstyr:

Man får et skab med nøgle til sit udstyr.

Udstyrspakken for lukkede 11-Mands hold der træner: 10 bolde i boldnet, 2 x 8 veste i to farver, 24 toppe.
Udstyrspakken for lukkede 11-Mands hold der ikke træner: 4 bolde i boldnet, 5 veste.
Udstyrspakken for lukkede 7-Mands hold der træner: 5 bolde i boldnet, 7 veste, 12 toppe.
Udstyrspakken for lukkede 7-Mands hold der ikke træner: 4 bolde i boldnet, 5 veste.

 

Kontingent:

Kontingentbetalingen opkræves to gange om året: Pr. 1. marts og pr. 1. august.

I forbindelse med indmeldelsen tilmeldes man automatisk kortbetaling. Man notificeres på mail 7 dage før vi trækker kontingent. 

Ved onlineindmeldelsen betaler man et obligatorisk engangsgebyr for indmeldelse på kr. 150,00.

Indmeldes man fx i november måned, er der naturligvis en regulering i kontingentet, da man ikke skal betale for perioden august til november.

Der er forskel i kontingentsatserne, alt efter om man ER 7M eller 11M og om man vælger at træne og spille kampe eller blot at spille kampe.

Kontingentsatserne for 2018 kan ses her - Kontingentsatserne er naturligvis pr. spiller.

 

Kontingentfrihed:

11-Mands hold: To holdansvarlige/trænere på et lukket hold går kontingentfri.
7-Mands hold: En holdansvarlig/træner på et lukket hold går kontingentfri.

Dette kun såfremt at ALLE øvrige indmeldte spillere på holdene betaler kontingent rettidigt. 

 

Øvrig service:

Der er fuldtids-administration til rådighed, således at man hurtigt kan få svar på eventuelle spørgsmål.

 

Øvrig information:

FB's åbne herreseniorhold i 11-Mands serierækkerne har højeste prioritet. Det betyder, at hvis FB sportsligt bedømmer, at de åbne hold har niveau til at ligge højere placeret end lukkede hold, så er den regel den gældende.


 

Interesseret eller yderligere spørgsmål? 

Henvendelse til Administrationen på fb@frederiksberg-boldklub.dk 

Når alle de påkrævede onlineindmeldelser er foretaget, vil man blive indkaldt til intromøde sammen med administrationen.