Menu

Udmeldelse af FB

Man skal udmelde sig skriftligt af Frederiksberg Boldklub.


Du SKAL udmelde dig via formularen herunder - og som minimum udfylde de påkrævede felter:

Når vi har bekræftet din udmeldelse via e-mail er din udmeldelse gældende.


Udmeldelse skal ske senest på forfaldsdatoen for betalingsfristen, dvs. hhv. den 1/3 og 1/8 for de to årlige kontingentperioder.

Midt i en kontingentperiode, skal det ske senest på den fastsatte forfaldsdato. Sker det ikke, så kommer man automatisk i restance og bliver spærret for brug på holdkort. Restancen betyder samtidig, at man ikke kan få overflyttet sit spillercertifikat til en eventuel ny klub, før end den er betalt, ligesom man heller ikke længere kan spille på det hold man er tilknyttet, før end der er betalt. 

Herefter anses udmeldelsen ikke for rettidigt modtaget og der skal betales kontingent.

OBS! Ligeledes gør vi opmærksom på, at såfremt din udmeldelse ikke er sket via vores formular, senest på dagen for betalingsfristen, så tilbagebetaler/refunderer vi ikke det trukne beløb. Ved de to årlige kontingentperioders begyndelse, modtager man 7 dage før vi trækker beløbet, en e-mail-notifikation med at vi om 7 dage trækker kontingentet på din konto. Denne e-mail er du selv ansvarlig for at tjekke op på, blandt andet i dit spamfilter/uønsket post, såfremt den ikke kommer direkte i din indbakke. Det giver dig muligheden for i mellemtiden at udmelde dig, såfremt du ikke længere ønsker at være medlem af FB. I notifikationsmailen er inkluderet et link her siden og dermed til vores udmeldelsesformular. Husk i den forbindelse på, at dit medlemsskab er individuelt og ikke afhængigt af hvilket hold du spiller på. Lukker et hold ned, så er du fortsat selv ansvarlig for at foretage din skriftlige udmeldelse her i formularen.

Såfremt der er betalt kontingent for perioden og udmeldelse sker rettidigt, så skal der rettes henvendelse til klubbens kasserer på kasserer@frederiksberg-boldklub.dk med anmodning om en tilbagebetaling af det til tiden betalte kontingent.


Bemærk følgende:

Din eller dit barns udmeldelse er ikke registreret modtaget, før klubben har bekræftet udmeldelsen pr. mail.

Hvis du eller dit barn skifter til en anden klub, skal din nye klub anmode om at få dit eller dit barns spillercertifikat overført elektronisk. Overførslen af spillercertifikatet kan kun ske såfremt der ikke skyldes kontingent.

Udmeldelse meddelt til træner/holdansvarlig anses ikke som gyldig udmeldelse, ej heller skriftligt.

Kontingent for uforbrugt periode refunderes ikke. Dette gør sig gældende såvel den 1/3 og 1/8 som senere i kontingentperioden.


Efter at du har klikket på "Send" vil du få et skærmbillede frem - og samtidig modtager vi din udfyldte udmeldelse og returnerer inden for få dage med en bekræftelse på at din udmeldelse er registreret.