Menu

Udmeldelse af FB

 

 

Udmeldelsesformular

 

Man skal udmelde sig skriftligt af Frederiksberg Boldklub.


Du SKAL udmelde dig via formularen herunder nederst på denne side - og som minimum udfylde de påkrævede felter.

Når vi har bekræftet din udmeldelse via e-mail, er din udmeldelse gældende.

Bemærk at det alene er selve udmeldelsen vi bekræfter. Vi forholder os ikke her til en eventuel mulig kontingentrestance.


Udmeldelse skal ske senest hhv. den 28/2 (29/2 ved skudår) og den 30/7 for de to årlige kontingentperioder.

Midt i en kontingentperiode, skal det ske senest på den fastsatte forfaldsdato.

Sker det ikke, så kommer man automatisk i restance og bliver spærret for brug på holdkort. Restancen betyder samtidig, at man ikke kan få overflyttet sit spillercertifikat til en eventuel ny klub, før end den er betalt, ligesom man heller ikke længere kan spille på det hold man er tilknyttet, før end der er betalt. 

Herefter - altså efter den 28. februar (29. februar ved skudår) samt efter den 31. juli, anses udmeldelsen ikke for rettidigt modtaget og der skal betales kontingent.

OBS! Ligeledes gør vi opmærksom på, at såfremt din udmeldelse ikke er sket via vores formular, senest den 28. februar (29. februar ved skudår) og senest den 31. juli, så tilbagebetaler/refunderer vi ikke det beløb der er trukket.

 

Ved de to årlige kontingentperioders begyndelse, modtager man 7 dage før vi trækker beløbet, en e-mail-notifikation med at vi om 7 dage trækker kontingentet på din konto. Denne e-mail er du selv ansvarlig for at tjekke op på, blandt andet i dit spamfilter/uønsket post, såfremt den ikke kommer direkte i din indbakke. Det giver dig muligheden for i mellemtiden at udmelde dig senest den 28. februar (29. februar ved skudår) og senest den 31. juli, såfremt du ikke længere ønsker at være medlem af FB. I e-mail-notifikationen er inkluderet et link her siden og dermed til vores udmeldelsesformular.

Husk i den forbindelse på, at dit medlemsskab er individuelt og ikke afhængigt af hvilket hold du spiller på eller har spillet på. Lukker et hold fx. ned, så er du fortsat selv ansvarlig for at foretage din skriftlige udmeldelse fra klubben rettidigt. Det samme er gældende såfremt man flyttes fra et hold til et andet på niveaudelte hold/årgange ungdom/senior.

 

Såfremt der er blevet betalt/trukket kontingent for perioden og udmeldelse sker rettidigt (senest 28/2 (29/2 i skudår) og senest 31/7), samt at dette kan dokumenteres - så skal der rettes henvendelse til klubbens kasserer på kasserer@frederiksberg-boldklub.dk med anmodning om en tilbagebetaling af det til tiden betalte kontingent.


Bemærk følgende:

Din eller dit barns udmeldelse er ikke registreret modtaget, før klubben har bekræftet udmeldelsen pr. mail.

Hvis du eller dit barn skifter til en anden klub, skal din nye klub anmode om at få dit eller dit barns spillercertifikat overført elektronisk. Overførslen af spillercertifikatet kan kun ske såfremt der ikke skyldes kontingent.

Udmeldelse meddelt til træner/holdansvarlig anses ikke som gyldig udmeldelse, ej heller skriftligt.

Kontingent for uforbrugt periode tilbagebetales/refunderes ikke. Dette gør sig gældende fra såvel den 1/3 og 1/8 som senere i kontingentperioden.


Efter at du har klikket på "Send" vil du få et skærmbillede frem - og samtidig modtager vi din udfyldte udmeldelse og returnerer inden for få dage med en bekræftelse på at din udmeldelse er registreret.