Menu

Nyt klubhus til Frederiksberg Boldklub

image
28. juni 2017 kl. 07:34

Som et led i vores arbejde med at forbedre vores klubhus for vores mange medlemmer, i et ikke tidssvarende og medlemsbaseret hus, påbegyndte vi en møderække med Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Idræts-Union i starten af  2014. De første møder fokuserede på at få defineret klubbens behov og dernæst fokuserede vi på at forbedre udnyttelsen af de omkringliggende arealer. 

Lidt ud af det blå kom idéen pludselig på banen, at vi skulle sammentænke vores forbedring af klubhuset med renoveringen af plejehjemmet Ingeborggården (klubhusets nabo). Denne idé blev hurtigt meget mere konkret henover sommeren og FB blev en del af et intenst workshopforløb, hvor rammerne for det fremtidige samarbejde blev debatteret. Resultatet af dette arbejde blev et oplæg til en fremtidig sammenbygning af plejehjem og FB's klubhus.

Dette forslag (inkl. økonomi) blev fremlagt for Frederiksberg Kommunes kommunalbestyrelse i december og blev vedtaget.

Hvad betyder det så? Jo, det betyder, at vi som medlemmer af FB kan glæde sig over at få et nyt og forbedret klubhus i løbet af de kommende år. I starten af 2015 er vi begyndt på en række interne workshops med repræsentanter for alle dele af klubben. Det skal sikre, at kravene til vores nye klubhus tilgodeser alle klubbens medlemmer (børn, unge, seniorer, gammelmandshold og passive) såvel som alle vores trænere og ledere samt forældre og øvrige pårørende.

Vi vil i den forbindelse involvere så mange medlemmer som muligt, for at sikre, at vi kommer bredt ud, at folk bliver hørt og føler, at det er et klubhus for alle.

Disse krav og ønsker bliver en del af de fremtidige udbudsmateriale, for det samlede projekt for både plejehjem og klubhus.

Der er i øjeblikket ikke nogen fast tidsplan for projektet, men vi forventer at have en specifik plan vedtaget i løbet af første halvdel af 2015, med en forventet byggestart i slutningen af 2016 og afslutning i midten / slutningen af 2018.

Der bliver ikke ændret på den nuværende struktur mellem FB og FB Fonden – dvs. FB Fonden vil også komme til at eje det fremtidige klubhus og leje det ud til FB. Der vil i byggeperioden selvfølgelig være genhusning af klubben i midlertidige lokaler i umiddelbar tilknytning til banerne. Sidst, men ikke mindst, så er det værd at fastslå, at det ikke kommer til at blive dyrere at være medlem i FB pga. det nye klubhus.

Bestyrelsen vil løbende holde alle medlemmer, trænere, pårørende m.fl. orienteret om udviklingen i dette projekt, som uden at overdrive er det mest spændende projekt denne klub har været en del af siden vores nuværende klubhus blev bygget i 1995.

Henvendelser omkring klubhusprojektet bedes rettes til:

Projektleder for FB, Morten Høgsdal
E-mail:
mh@frederiksberg-boldklub.dk

Mobil: +45 5131 8635