Menu

Generelforsamlingen forløb uden den store drama

image
28. juni 2017 kl. 07:44
Torsdag aften afholdte Frederiksberg Boldklub sin årlige generalforsamling i FB's klubhus på 1. sal.

Det var igen lige før, at det store mødelokale var for lille, da 37 stemmeberettigede personer samt fire inviterede venner/gæster af klubben, valgte at dukke op for at overvære generalforsamlingen. Noget af en stigning i forhold til sidste års antal fremmødte og med 27 indsamlede fuldmagter, og dermed 64 stemmer i alt - var det derfor ej heller nogen udfordring at have de krævede 10% til stede af klubbens stemmeberettigede medlemmer mellem 15 og 99 år, for at få ændret i bestyrelsens forslag vedrørende kontingentregulativet og justeringer på disse områder samt en obligatorisk startpakke for alle nye medlemmer mellem 0 og 12 år. 

Allerede klokken 18.00 mødte 45 personer til fællesspisning hos forpagter Jørn Christiansen i caféen, som diskede op med stegt flæsk ad libitum til den store guldmedalje samt herlige kolde fadøl og vand.

Klokken 19.00 lukkede dørene og bestyrelsen kunne præsentere det flotte dias-show med musik og billeder fra året 2014, inden formand Henrik Amdi Madsen kunne byde forsamlingen velkommen og bad i den forbindelse forsamlingen om at rejse sig for at ære Mogens Olsen, bestyrelsesmedlem i FB Fonden, der desværre afgik ved døden kort før jul.

Derfra overlod formanden tøjlerne til dirigent Henrik Murmann, der startede med at forespørge Christine Wettendorff om hun var den der stod for de skriftlige detaljer, hvilket hun overraskende takkede ja til. Murmann drønede efterfølgende videre med sin vanlige snilde, charme og fokus og styrede forsamlingen sikkert igennem dagsordenen - og sørgede for at lukke ned kl. 21.12, hele to minutter tidligere end sidste år.

Den forkortede mundtlige udgave af den skriftlige årsberetning fra 2014 (her) blev gennemgået af formanden og blev straks efter sin afslutning anerkendt med klapsalver og ros. 

Daglig leder Martin Busk, kunne i minutterne efter, overrække prisen som årets træner/leder til en yderst overrasket Andreas Espersen (særskilt artikel følger).

Herefter var det tid for kassereren til at aflægge årsregnskabet, som udviste et plus på ca. kr. 77.000, der blev føjet til den efterhånden prangende egenkapital på nu over kr. 811.000. Forsamlingen accepterede med bragende klapsalver regnskabet, og kasserer Jørgen Andersen høstede stor ros for både selve regnskabet og gennemgangen, men måtte dog naturligvis forinden, forholde sig til spørgsmål om fx udgifter til hjemmesiden, konteringer i stadiongruppen mv. Frederiksberg Boldklub har en sund økonomi, hvor dygtige ledere formår at forholde sig til budgetter og tal og alt i alt meget et meget tilfredsstillende regnskab. 

Ovenpå dette dikterede dirigenten ti minutters pause.

Næste punkt var indkomne forslag og her bad bestyrelsen, forsamlingen om lov til at ændre i kontingentregulativet på tre punkter. Punkt 1 bestod af en ny kontingentstruktur indeholdende reguleringer for diverse medlemsgrupper, primært i seniorafdelingen, bl.a. gående på om man træner eller ikke træner samt om man er et 7M eller 11M hold - ligesom punktet bestod af en forhøjelse af standardkontingentet for børn mellem 0 og 12 år. Indtægten herfra skal målrettet gå til bedre og bredere uddannelse af børne- og ungdomstrænerne. Det sidste punkt bestod i en obligatorisk startpakke for alle nye medlemmer mellem 0 og 12 år der kommer ind i FB. Bestyrelsens forslag kom til afstemning; tre var i mod og resten stemte for, hvilket betød et så markant flertal at det nedsatte stemmeudvalg ikke skulle i gang med optællingen.   

Herefter var det tid til uddeling af Emil Sørensen Prisen og endnu en meget overrasket prismodtager, nemlig bestyrelsesmedlem Anja Vega Frederiksen, der fik overrakt blomster af sin fremmødte kæreste (særskilt artikel følger).

Så var det tid til valg af bestyrelse og her var der genvalg uden modkandidater til Jørgen Andersen og Anja Vega Frederiksen, mens næstformand Morten Høgsdal ikke genopstillede. Han forblev dog inde omkring bestyrelsen, da han kort efter blev valgt ind som 2. suppleant. I stedet opstillede bestyrelsen Palle Nørgaard Andersen, der efter en kort introduktion af sig selv, blev valgt ind. 

Til slut indtrådte Morten Høgsdal som 2. suppleant, mens 1. suppleant Pernille Lysholm Vandborg blev genvalgt. 

Minsandten var der også genvalg til de interne kritiske revisorer Henrik Murmann og Kresten Bang Heinfelt samt suppleant herfor, Ove Nikolaisen - og efter et par spørgsmål fra forsamlingen samt diverse taksigelser og det obligatoriske FB-Hurra, kunne formanden ringe endnu en hyggelig og udramatisk FB-aften af og byde de fremmødte på flere drikkevarer i caféen.

Referatet fra generalforsamlingen bliver lagt ind her på siden, efter godkendelse fra referenten selv og dirigenten.