Menu

Bestyrelsens årsplan 2019

 

 

 

Frederiksberg, den 22. januar 2019

Årsplan 2019

 

Årsplanen er til dig, der gerne vil have et indblik i en række af de opgaver FB samlet set forventes at arbejde med i 2019.

Punkterne er ikke prioriteret ligesom de ikke afspejler den fulde opgaveportefølje.
 

 

 1. Arbejdet med de økonomiske rammer fortsætter og følges tæt
 2. Seniorafdelingen skal (re)etableres og være funktionsdygtig med fokus på både den sportslige og den sociale udvikling. Der forsøges etablering af et sportsligt udvalg under seniorafdelingen
 3. 1HS (+2HS) trænerteam arbejder videre med at konsolidere sig i toppen af Københavnsserien og midten af serie 1
 4. 1DS trænerteam og spillerne arbejder på oprykning til 1. Division, til sommeren 2019
 5. Ungdomsafdelingenfortsætter med implementering de nye sportslige tiltag for børn og ungdom og fastholder fokus på både drift og udvikling med tiltrækning og fastholdelse af medlemmer gennem de fastsatte fem strategiske indsatsområder (sportsligt, trænere, socialt, branding og klubmiljø)
 6. Pigefodbolden skal have særligt fokus i 2019, blandt andet med klubsamarbejder
 7. Sportslig ungdomsleder rekrutteres i U10-U19 afdelingen, der får samme opgaver som den fastansatte sportslige børneleder. Der arbejdes videre på udvikling, koblingen til den sportslige leder for børn og til seniorafdelingen, ung-træner-uddannelse og meget mere
 8. Administrationen udvides med ansættelse af en studentermedarbejder til varetagelse af ventelister, indkaldelse af nye børnespillere og oprettelse af nye børnehold, således at der opretholdes et højt serviceniveau samt et bedre medlemsflow
 9. Starte flere nye både børne- og seniorhold op bliver også i 2019 en stor opgave
 10. DBU’s Topcenter,hvor samarbejdet med de øvrige klubber og kommunikation med FB-vinkel skal følges,
 11. Afvikle DBU og øvrige trænerkurser i lighed med tidligere år
 12. Sportslig børneleder for U4 til U9 følges - og fortsætter den samlede udvikling i vores børneafdeling. Sikrer derudover et godt samarbejde med ungdomsafdelingen
 13. Fodboldskoler DBU’s Fodboldskole og Frederiksberg Fodboldskole forventes afviklet igen i 2019.
 14. Tumlingebold er etableret og ny årgang oprettes (årgang 2017). Der rekrutteres en Tumlingebold søges støttemidler via FIU og Bevæg Dig For Livet, til støtte for aktiviteten
 15. Samarbejde med FC København som partnerklub samt Børne- og Ungdomsteam om udvikling af trænere, øvelser og spillere fortsætter
 16. Sociale aktiviteter som Klubdage, Lions Cup, Fodboldskoler, FB Award, rejser i ind- og udland skal vedligeholdes og udvikles yderligere
 17. Medlemstallet stiger yderligere i 2019 gennem flere nye hold, Tumlingebold og fastholdelse af Det bliver et særligt fokus at følge udviklingen måned for måned
 18. Sponsorer ønsker vi at give et særligt fokus i årene der kommer. Vi har allerede mange gode sponsorer, der støtter hold eller aktiviteter i klubben. Dem skal vi dyrke mere og gerne tiltrække nye
 19. Persondataforordningenog dermed privatlivspolitikker opretholdes
 20. FB Caféen fortsatte brug og udvikling samt økonomi bag følges fortsat tæt
 21. Det nye klubhusog samarbejdet med FB Fonden og Kommunen herom samt løbende at fortælle nyt om       fremdriften i projektet
 22. Genhusning der arbejdes med målrettet fokus på kommende lokaler i forbindelse med etableringen af det nye klubhus.
 23. De nye kunstgræsbaner forventes afsluttet i august 2019
 24. Fodbold Fitness for kvinderfortsætter med fast træner og omkring 15-20 kvinder hver uge.
 25. Fodbold Fitness for mænd søges implementeret
 26. Motionsfodbold for mænd fortsætter i samarbejde med Diabetesforeningen og Hjerteforeningen på Frederiksberg, ligesom arrangementerne i samarbejde med Sundhedscenter Frederiksberg og Tre Falke Skolen fortsættes.
 27. Fremtidig driftsmodel for klubhuset sammen med FB Fonden
 28. Proces for klubhus fra primo 2019 og frem til nyt klubhus står færdigt igangsættes
 29. Kommunikation via hjemmesiden og sociale medier (Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat) er med til at fastholde og tiltrække medlemmer.
 30. Club Intersport FB-aftale hvor flere medlemmer bliver oprettet til fordel for FB’s samlede økonomi
 31. Dommeruddannelse med en ambition om at bidrage med 10 fodbolddommere til DBU Københavns rækker
 32. Midlertidige containere til redskabs- og udstyrsfaciliteter ibrugtages
 33. Strategiweekend eventuelt sammen med Seniorafdelingen og Ungdomsafdelingen
 34. Gennemgang af vedtægter og forretningsordner
 35. Årsplan for de kommende tre år skal udfærdiges