Menu

Bestyrelsens årsplan 2018

 

 

 

Frederiksberg, den 1. maj 2018

Årsplan 2018

 

Årsplanen er til dig, der gerne vil have et indblik i en række af de opgaver FB samlet set forventes at arbejde med i 2018.

Punkterne er ikke prioriteret ligesom de ikke afspejler den fulde opgaveportefølje.
 

 

 1. Seniorafdelingen skal (re)etableres og være funktionsdygtig med fokus på både den sportslige og den sociale udvikling. Der etableres et sportslig udvalg under seniorafdelingen.
 2. 1HS (+2HS) arbejder videre med at konsolidere sig i toppen af KS. Nyt trænerteam skal på plads.
 3. 1DS det nye trænerteam og spillerene arbejder på oprykning til 1. Division, senest til sommeren 2019.
 4. Ungdomsafdelingen implementerer de nye sportslige tiltag for børn og ungdom og fastholder fokus på både drift og udvikling med tiltrækning og fastholdelse af medlemmer gennem de fastsatte fem strategiske indsatsområder (sportsligt, trænere, socialt, branding og klubmiljø).
 5. Starte flere nye hold op bliver også i 2018 en stor opgave,
 6. DBU’s Topcenter, hvor samarbejdet med de øvrige klubber og kommunikation med FB-vinkel skal følges,
 7. Supervisor afholder sessioner og møder med samtlige ungdomstrænere, U10 til U19.
 8. Afvikle DBU og øvrige trænerkurser i lighed med tidligere år.
 9. Sportslig ungdomsleder for U10 til U19 arbejder på den videre udvikling, koblingen til den sportslige leder for børn og til seniorafdelingen.
 10. Sportslig børneleder for U4 til U9 ansættes - og tager fat på den samlede udvikling i vores børneafdeling. Sikre godt samarbejde med ungdomsafdelingen.
 11. Fodboldskoler DBU’s Fodboldskole og Frederiksberg Fodboldskole forventes afviklet i 2018.
 12. Tumlingebold er etableret og nye samt yngre hold ønskes oprettet. Der søges støttemidler via FIU og Bevæg Dig For Livet, til støtte for aktiviteten.
 13. Samarbejde med FCK Børne- og Ungdomsteam om udvikling af trænere, øvelser og spillere skal etableres.
 14. Sociale aktiviteter som Klubdage, Lions Cup, Fodboldskoler, FB Award, rejser i ind- og udland skal vedligeholdes og udvikles yderligere.
 15. Nyt projekt med Parasport Danmark om fodboldtilbud for udviklingshæmmede og handicappede
 16. Medlemstallet stiger i 2018 gennem flere nye hold, Tumlingebold og fastholdelse af eksisterende. Det bliver et særligt fokus at følge udviklingen måned for måned.
 17. Sponsorer ønsker vi at give et særligt fokus i årene der kommer. Vi har allerede mange gode sponsorer, der støtter hold eller aktiviteter i klubben. Dem skal vi dyrke mere og gerne tiltrække nye.
 18. Persondataforordningen træder i kraft maj 2018 og FB samarbejder med DBU’s DPO om implementering af forordningen.
 19. FB Caféen fortsatte brug og udvikling
 20. Det nye klubhus og samarbejdet med FB Fonden og Kommunen herom samt løbende at fortælle nyt om fremdriften i projektet.
 21. De nye kunstgræsbaner forventes påbegyndt i efteråret 2018 og slut i sommeren 2019.
 22. FB Street (tidligere FB Arene Spartacus) skal have en ny koordinator i 2018 og videreføres.
 23. Fodbold Fitness for kvinder fortsætter med fast træner og omkring 15-20 kvinder hver uge.
 24. Motionsfodbold for mænd fortsætter i samarbejde med Diabetesforeningen og Hjerteforeningen på Frederiksberg, ligesom arrangementerne i samarbejde med Sundhedscenter Frederiksberg og Tre Falke Skolen fortsættes.
 25. Fremtidig driftsmodel for klubhuset sammen med FB Fonden
 26. Kommunikation via hjemmesiden og sociale medier (Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat) er med til at fastholde og tiltrække medlemmer.
 27. Midlertidige containere til redskabsfaciliteter købes og opstilles samt ibrugtages.
 28. Strategiweekend eventuelt sammen med Seniorafdelingen og Ungdomsafdelingen
 29. Gennemgang af vedtæger og forretningsordner
 30. Årsplan for de kommende tre år skal udfærdiges