Menu

Bestyrelsen og ansvarsområder

 

 

 

Frederiksberg, den 1. maj 2018

Roller og ansvar

 

Liste over bestyrelsens roller og ansvarsområderNederst på denne side finder du bestyrelsesmedlemmernes kontaktoplysninger

Du kan også kontakte hele bestyrelsen på:
bestyrelsen@frederiksberg-boldklub.dk 

 

Denne liste er udarbejdet med det formål at understøtte bestyrelsens virke og udvikling de kommende år og herigennem at tage de næste skridt i den fortsatte udvikling af Frederiksberg Boldklub.


Formand, Henrik Amdi Madsen:

 1. Bestyrelsesmøder - forberedelse, mødeledelse og opfølgning
 2. Generalforsamling - herunder skriftlig og mundtlig beretning
 3. Strategisk udvikling og løbende opfølgning / implementering
 4. Vedtægter og forretningsordner
 5. Seniorudvalget
 6. Personaleledelse og ansættelsesforhold
 7. Medlemstal og løbende opfølgning herpå
 8. Økonomi – status og løbende udvikling
 9. IT sikkerhed
 10. Sponsoraftaler med hovedsponsor
 11. FIU – deltagelse i relevante møder
 12. DBU – Formandsklub og repræsentantskab
 13. Presse

 

Næstformand, Palle Nørgaard Andersen:

 1. Stedfortræder for formanden ved dennes forfald
 2. Deltager i møder under DBU og FIU
 3. Godkender trænerkontrakter
 4. Sponsoraftaler med hovedsponsor
 5. Ansvar for klubbens sponsorarbejde
 6. Økonomi – rapportering og materialer til bestyrelsen
 7. Ansvar for det sportslige område på seniorniveau (sportsligt udvalg)
 8. Sparring med MB om trænere, spillere og samarbejdspartnere

 

Kasserer, Jørgen Andersen:

 1. Kassererens rolle (opkræver kontingent, ajourfører medlemsregister, betaler regninger og løn, administrerer bilag, bogfører indtægter og udgifter, udarbejder udkast til regnskab og budget)
 2. Vedligeholdelse og istandsættelse af klubhuset
 3. Baner og banefordeling
 4. Stadiongruppen
 5. Gammelmandsafdelingen
 6. Nålearrangementer


Anders Friis-Hansen:

 1. Medlemsundersøgelse og opfølgning herpå
 2. Kvalitetssikre vores arbejde via analyser, målinger og beregninger
 3. Skabe og deltage i projekter med ekstern finansiering
 4. Sikre sammenhæng mellem ældste ungdoms og seniorerne
 5. Fokus på bredden med aktiviteter, sociale rammer og en social koordinator

 

Nina Dencker Nielsen:

 1. Fokus på 1DS og kvindefodbolden og dens udvikling i FB
 2. Kommunikationsstrategi (budskaber, kanaler, målgrupper)
 3. Hjemmesiden og design
 4. Ungdomsaktiviteter og ungdomsudvikling
 5. Klubhuset
 6. Events – eventuelt sammen med andre klubber
 7. Sponsorarbejdet og udviklingen heraf

 

Malte Meier Carlsen:

 1. Styrke den sportslig udvikling omkring 1HS og 1DS
 2. Ungdomsudvalget
 3. Bistå med løsning af juridiske udfordringer og opgaver
 4. Persondataforordningen


Christian Kjærgaard:

   

  Morten Høgsdal:

  1. Klubhusfornyelsen
  2. Fremtidig driftsmodel og fordeling med Fonden