Menu

Bestyrelsens årsplan 2021

 

 

ÅRSPLAN 2021:

 

Årsplanen er til dig, der gerne vil have et indblik i en række af de opgaver FB samlet set forventes at arbejde med i 2021.

Punkterne er ikke prioriteret ligesom de ikke afspejler den fulde opgaveportefølje. 

 

Klubplan:

 • Arbejdet med de økonomiske rammer fortsætter og følges tæt
 • Medlemstallet som minimum fastholdes i 2021 gennem flere nye hold, Tumlingebold samt fastholdelse af nuværende.
 • Det bliver fortsat et særligt fokus at følge udviklingen og omsætningen af medlemmer måned for måned
 • Der arbejdes stadig målrettet med rammerne og driften for det midlertidige klubhus
 • Det nye klubhus og samarbejdet med FB Fonden og Kommunen herom samt løbende at oplyse medlemmer nyt om fremdriften i projektet, opretholdes. Der arbejdes også med behovsafklaringer og identitet samt inventar i det kommende nye klubhus
 • Der arbejdes på en fremtidig driftsmodel for det nye klubhus sammen med FB Fonden
 • Proces for nyt klubhus, hvor der løbende arbejdes med mulighederne, herunder indretning og økonomi, fortsætter
 • Strategiweekend afvikles i efteråret 2021 med strategiske temaer frem mod 2025
 • Der arbejdes på en gennemgang og justering af vedtægter og forretningsordener
 • Der ses nærmere på opgaver og rollefordeling samt ansvarsområder i bestyrelsen
 • Kommunikation via hjemmesiden og sociale medier (Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat) er fortsat med til at fastholde og tiltrække medlemmer
 • Club Intersport FB-aftale fortsætter og hvor der skal gøres en yderligere indsats i samarbejde med Intersport/Teamsport, for at endnu flere medlemmer bliver oprettet til fordel for FB’s samlede økonomi
 • Der skal udfærdiges en ny og gerne længerevarende kontrakt med både forhandler og leverandør af tøj og udstyr
 • Sponsorer skal have fokus i årene der kommer. (Der findes allerede mange gode sponsorer, der støtter hold eller aktiviteter i klubben. Disse skal dyrkes mere og der skal gerne tiltrækkes nye)
 • Persondataforordningen, herunder privatlivspolitikker, følges fortsat i udviklingen og opretholdes
 • Der arbejdes på deltagelse i forbindelse med EURO 2020 (2021) i København, herunder at stille med frivillige ressourcer, stille med flygtningehold for herrer og kvinder, efter invitation fra DBU/UEFA som Årets Klub, til 12 timers kamp samt deltagelse med flere pigehold til EM Fanzonen på Ofelia Plads
 • Der arbejdes med projektorienterede samarbejder, blandt andet med Børnecancerfonden, Depressionsforeningen og Parasport Danmark, om etablering af forskellige fodboldtilbud
 • Fodbold Fitness for kvinder fortsætter med fast træner og omkring 15-20 kvinder hver uge
 • Fodbold Fitness for mænd søges etableret og implementeret
 • Motionsfodbold for mænd fortsætter i samarbejde med Diabetesforeningen og Hjerteforeningen på Frederiksberg

 

Seniorafdelingen:

 • Seniorafdelingen skal fortsat være funktionsdygtig med fokus på både den sportslige og den sociale udvikling.
 • Der skal fortsat arbejdes på at opretholde Danmarks største seniorafdeling for lukkede hold
 • 1HS trænerteam arbejder videre med at konsolidere sig i sub-toppen af Københavnsserien
 • 2HS trænerteam stiler mod oprykning til serie 1
 • Der skal løbende justeres trupper via månedsmøder mellem trænerteam og bestyrelse/administration (1HS & 2HS), hvor der justeres trupper og løbende tages status
 • 3HS trænerteam stiler mod at etablere sig og dermed undgå nedrykning fra serie 3
 • 4HS trænerteam stiler mod at etablere sig og dermed undgå nedrykning fra serie 4
 • HS5 trænerteam arbejder på fastholdelse af nye spillere og motionsfodbold i serie 5
 • 1DS trænerteam og spillertruppen arbejder på at undgå nedrykning fra 1. division forår 2021
 • Der arbejdes med mulig ny aftale med 1DS trænerteam eller nyt 1DS trænerteam, da der er aftaleudløb sommer 2021 for nuværende trænerteam
 • Der skal etableres samarbejdsaftale med fysioterapeuter for 1HS og 1DS
 • Der forsøges tiltag på etablering af 2DS inklusive trænerteam
 • Der arbejdes ihærdigt på fastholdelse af seniorspillere i den åbne afdeling og modtagelse af nye ungdoms U19-spillere sommer 2021 på alle niveauer
 • Der arbejdes på at seniorafdelingen, på tværs af alle niveauer, stiller med spillere til rådighed til et U21-hold
 • Administrationen opretholder højt serviceniveau og ekspedition, herunder varetagelse af materialer og udstyr for alle lukkede seniorhold

 

Børne- & Ungdomsafdelingen:

 • Der arbejdes målrettet med ansøgning til DBU Licenssystem
 • Der arbejdes med struktur og organisation omkring forældreroller, mødeaktiviteter, træningsmetoder og forventninger, i den sportslige ungdomsledelse
 • Der arbejdes målrettet med forbedret rekruttering og økonomi for ungdomstrænere
 • Der fortsættes med implementering af nye sportslige tiltag for børn og unge
 • Fokus fastholdes på både drift og udvikling med tiltrækning og fastholdelse af medlemmer gennem de fastsatte fire strategiske indsatsområder (sportsligt, trænere, socialt og klubmiljø)
 • Sportslig børneudviklingschef ansættes forår 2021 og fortsætter forarbejdet der er gjort, med implementering af træningsøvelser og metodikker for børn U4 og frem til midtvejs på U10
 • Sportslig ungdomsleder fortsætter arbejdet på den sportslige front samt med ungdomstrænere fra midtvejs på U10 og frem til og med U19
 • Der arbejdes nærmere på udvikling og kobling til den sportslige børneleder samt til seniorafdelingen
 • Head of Coaching arbejder på vedvarende udvikling af ungdomstrænere
 • Der arbejdes med bedre fastholdelse af ungdomstrænere
 • Der etableres en intern ung-træner uddannelse for ældre ungdomsspillere
 • Der etableres U21 fodbold fra foråret 2021 med fokus på udvikling af ældste ungdomsspillere og yngre seniorspillere samt forbedret overgangsfase fra ungdom til senior
 • Administrationen opretholder højt serviceniveau og ekspedition, herunder varetagelse af ventelister, indkaldelse af nye børnespillere og sammen med sportslig børneleder arbejdes der på oprettelse af nye børnehold
 • Der afvikles DBU og øvrige trænerkurser - dette område skal have endnu større fokus og endnu flere trænere skal deltage på de diverse relevante kurser
 • Fodboldskoler DBU’s Fodboldskole og Frederiksberg Fodboldskole afvikles igen i 2021, såfremt Covid-19 tillader det
 • Tumlingebold er fortsætter. Der skal ses nærmere på formatudvikling og ny årgang oprettes (årgang 2019)
 • Samarbejde med FC København som partnerklub samt Børne- og Ungdomsteam om udvikling af trænere, øvelser og spillere fortsætter og skærpes med tættere tilknytning og samarbejde
 • Sociale aktiviteter og ture skal vedligeholdes og udvikles yderligere, hvis Covid-19 tillader det