Menu

FB-Drenge Skills tilmelding U13-U14

 

FB-Skills for drenge U13 og U14 (årgang 2010 og 2009)

 

Træningstider og dage:
Skillstræning for årgang 2010 og 2009 er torsdage kl. 15.30 til 16.30

 

Her kan du tilmelde dig skillstræning for årgang 2010 og 2009

 

OBS! Du tilmelder dig ved at benytte dit barns eksisterende DBU login.

Ovenstående tilmeldingslinks til FB-Skills er for perioden "vinter", altså fra uge 1 til og med uge 18 i 2023.

 

Præsentation af FB-Skills:
FB Skills er et træningskoncept der startede succesfuldt ud i 2020.

Skills træningen har til formål at udvikle fart, færdigheder og forståelse hos den enkelte spiller i et sjovt, seriøst og lærerigt miljø. FB Skills er for alle drenge på de to årgange, uanset niveau, og træningen er et supplerende tilbud, som ikke må erstatte holdtræningen.

Træningen er opbygget, så den komplementerer spillernes holdtræning, med den enkelte spillers færdigheder og udviklingsmuligheder i fokus.

Træning tilrettelægges og afvikles af FB’s Head of Youth, Jacob Christensen.

Skills træningen vil oftest tage udgangspunkt i den enkelte spillers individuelle basistekniske færdigheder, hvor der størstedelen af tiden vil blive arbejdet med individuelle tekniske fokuspunkter, suppleret med enkelte individuelle teknisk/taktiske færdigheder. Sparkeformer, driblinger, vendinger, finter og 1v1 færdigheder vil blive trænet med masser af gentagelser for den enkelte spiller, og der vil for disse årgange også være fokus på træningsparathed, og hvordan både den enkelte og gruppen bliver bedre til at træne.

Den tekniske træning vil blive suppleret af individuelle taktiske færdigheder - der vil dog også stadig være masser af gentagelser med bolden for den enkelte spiller, men i dette alderssegment forventer vi også, at spillerne i perioder kan rumme at træne mere end én ting ad gangen, hvorfor fx. sparkeformer også vil bestå af et undertema som "afslutningsvalg - hvor i målet, og hvornår?" ligesom 1v1/2v2 træningen også vil indeholde fokuspunkter som "dribling eller pasning - hvor og hvornår?"   

Der vil derudover være et øget fokus på mentale færdigheder i den kommende skills-periode, hvor temaer som orientering, fokusering og spilforståelse vil fylde mere i træningen. Disse temaer er udvalgt efter evaluering af foregående skills-periode, og vil potentielt kunne rykke meget for den enkelte i både træning og kamp. 

Træningen af de mentale færdigheder vil foregå i øvelser med bold, og der vil under alle temaer blive arbejdet med at evne samtlige tekniske færdigheder med begge ben, da vi i FB tror på, at fremtidens dygtigste spillere er dem, der evner at spille og udfordre i begge retninger.

 

Gruppestørrelser: 
Skillstræningen sker i små grupper, da den enkelte spiller skal være i fokus. Der arbejdes maksimalt med 12 spillere pr. træner, så den enkelte spiller får tilstrækkeligt med feedback på sin tekniske kunnen samt de udviklingsområder, der måtte være relevant for hver spiller.

Der trænes som udgangspunkt i to grupper af maksimalt 12 spillere fordelt på to årgange, så både trænere og spillere når i en detaljeringsgrad, der kommer den enkelte til gode. 

 

Antal pladser:
Der er plads til maksimalt 24 spillere for U13 og U14-drengegruppen.

De første 12 og op til 16 tilmeldinger er i én gruppe. Hvis der tilmeldes +16 spillere, opdeles der i to grupper á +8 spillere. Målsætningen er to grupper á 12 spillere. 

Hvis alle 24 pladser fyldes op, så bliver ovenstående link inaktiv. 

 

Årgange:
FB Skills er målrettet U13 og U14-årgangene (årg. 2010 og 2009) i en eller to grupper om torsdagen.

 

Træningstider og dage:
FB Skills er et tilbud om en ekstra ugentlig træningsdag.

Træning for årgang 2010 og 2009 er placeret torsdage kl. 15.30 til 16.30.

 

Perioder:
FB Skills er inddelt i to årlige perioder.

Den ene periode hedder "vinter" og er fra og med uge 1 og frem til og med uge 18.

Den anden periode hedder "sommer" og er fra og med uge 33 og frem til og med uge 48. 

Der trænes ikke skills i skolernes ferier.

For perioden "vinter" trænes der ikke i uge 7 og uge 14 (vinterferie og påkseferie).

For perioden "sommer", trænes der ikke i uge 42 (efterårsferie).

 

Træner(e):
Head of Youth, Jacob Christensen - vil være den gennemgående træner hos alle årgange, og vil blive suppleret af en (eller flere) erfaren og dygtig træner fra FB’s ungdomsafdeling, udvalgt af klubbens sportslige ledelse.

 

Pris:
Det koster DKK 750,00 at gå til Skillstræning for én periode, altså for enten vinter eller sommer. 

Når man afslutter en periode, udmeldes man automatisk fra FB-Skills.

Ønsker man at fortsætte (og opfylder man U-alderen), så skal man tilmelde sig på ny via linket øverst oppe.