Menu

Nyeste Covid-19 retningslinjer

image
Bestyrelsen
22. marts 2021 kl. 09:41
Opdateret den 22. marts

 

Nyeste retningslinjer | Opdateret den 22. marts 2021

 

Vi har været ovenud vanvittige gode til at overholde restriktionerne siden genåbningen den 1. marts. Derfor får udendørsidrætten som fodbolden jo hører under, nu også endnu bedre betingelser.
På baggrund af myndighedernes og partierne i Folketingets udmelding om at forsamlingsloftet for udendørsidrætten kan stige fra 25 til 50 personer fra og med den 22. marts, uanset aldersgruppe, så er der kommet en opdatering af et regelsættet fra FIU (Frederiksberg Idræts-Union) samt en opdatering fra Kulturministeriet og dermed også fra DBU (Dansk Boldspil-Union) af selve protokollen for Fodboldens Corona-regler.
For kunstgræsbanerne udendørs på Jens Jessens Vej, på skolebanerne samt på Frederiksberg Stadion, gælder følgende regler:
 • Ingen, hverken trænere eller spillere, må møde op til træning, hvis de har tegn eller symptomer på sygdom
 • Man har alene adgang til banerne i de præcise tider som FB i forvejen er tildelt. Der er ikke adgang før, og det forventes at man forlader anlægget ved sluttidspunktet
 • Banerne på anlægget er afmærket med kridtstreger, således at der på hver 11-mandsbane er afmærket fire områder/baner, to på hver banehalvdel med to meters mellemrum
 • Man må ikke tage ophold i mellemrummene mellem banerne
 • Råder man over en halv 11-mandsbane må man benytte hele den halve bane
 • Deles man om en halv 11-mandsbane med et andet hold, så skal man opholde sig inde på det ene af de to afmærkede områder på den halve bane
 • Man må derfor heller ikke hvis der er to hold på en halv 11-mandsbane, spille kamp mod hinanden på en hel halv 11-mandsbane
 • I hver gruppe må der maksimalt opholde sig den til hver en tid gældende begrænsning i forsamlingsloftet, fra den 22. marts drejer det sig om maksimalt 50 personer inklusive trænere/holdledere
 • FB’s klubhus er lukket for alle, herunder medarbejdere der fortsat arbejder hjemmefra eller arbejder på banerne
 • Ansatte hos FB, der kan fremvise ansættelseskontrakt og/eller lønseddel, tæller ikke med iblandt de 50 personer
 • Der er ingen mødeaktivitet i klubhuset. Det er alene boldrum der er åbne (uden at man må tage ophold) samt omklædningsrum 1, alene for toiletbesøg
 • Samtlige spillere skal fortsat mødes med trænere/holdansvarlige uden for FB’s matrikel, altså uden for indhegningen ved klubhuset og ikke hverken på eller ved trappen inden for indhegningen
 • Man bedes sørge for at alle først møder 5-10 minutter før ens træning og ikke hverken 20 eller 30 minutter før
 • Man bedes fortsat mødes på små områder på et aftalt sted tæt ved klubhuset. Det kan være gadehjørner, fortovene, sidevejene osv.
 • Man må gerne løbe ture på gader og veje, såfremt det er en planlagt del af ens træning og såfremt en træner/leder løber med
 • Man skal udenfor klubhusets matrikel være meget opmærksom på det generelle forsamlingsforbud der lyder på 10 personer. Politiet udviser fin forståelse for at man mødes samlet, selvom man så ikke overholder reglen om maksimalt 10 personer, men præcis derfor er det vigtigt at alle først møder 5-10 minutter før træningen skal starte
 • Samtlige spillere skal fortsat møde op omklædte hjemmefra. Det er ikke tilladt under nogen omstændigheder, at klæde om på FB’s matrikel, hverken indendørs eller udendørs!
 • Omklædningsrum holdes fortsat lukket, da hvert rum blot er 8m2, hvilket betyder maksimalt to personer ad gangen
 • Inden træning skal trænere/holdansvarlige sørge for, at alle spillere (og dem selv) får afsprittet hænderne. Der hænger fyldte dispensere med håndsprit ved klubhusets indgang både før og efter den lille grønne gangbro.
 • Man skal respektere køkultur og ikke klumpe sammen, når flere hold skal ind på banerne samtidig
 • Forældre og andre har fortsat ikke adgang til banerne under træning – så ingen må tage ophold mellem eller omkring banerne. Muligheden for at være op til 50 personer til stede, gælder alene personer, som er en aktiv del af aktiviteten, herunder udøvere, trænere mv. Det gælder dermed ikke forældre/tilskuere
 • Trænere/holdansvarlige skal fortsat alene være dem der henter udstyr i boldrummene og må ikke sende spillere ind efter det
 • Der skal bæres mundbind i boldrummene
 • Når man samles på sin træningsbane til velkomst og undervejs i forhold til instruktioner, skal der holdes to meters afstand mellem spillerne
 • Efter hver træning skal trænere/holdansvarlige rengøre sit holds bolde og kegler
 • Bolde og kegler må ikke tages med hjem, men skal på plads i boldrummene efter at man har vasket det af
 • Overtræksveste skal vaskes efter hver træning
 • Spillene skal forlade banerne/anlægget ved udgangen ved hallerne/bane 1, lige efter endt træning
 • FB stiller fortsat med en Coronavagt i tidsrummet kl. 16-22 på hverdage og kl. 09-14 i weekenderne
Mulighed for afvikling af kampe
Der må fra den 22. marts afvikles kampe for alle hold, uagtet om man spiller 3, 5, 7/8 eller 11-mandsfodbold.
I forbindelse med eventuelle træningskampe, vil følgende være gældende:
 • Forsamlingsloftet på i alt maksimalt 50 personer skal til enhver tid overholdes. Vær særligt opmærksom på, at trænere, udskiftere, dommere og andre officials også tæller med under det gældende forsamlingsforbud

 • Hvert hold må kun møde én modstander - dermed ingen stævner med deltagelse af flere end i alt to hold

 • Selvom der nu må være helt op til 50 personer, så opfordres der til følgende modeller:
  5M-hold: Stil kun med 8 spillere og 2-3 trænere/ledere samt en dommer - det samme gælder udeholdet
  8M-hold: Stil kun med 11 spillere og 2-3 trænere/ledere samt en dommer - det samme gælder udeholdet
  7M-hold: Stil kun med 10 spillere og en enkelt holdansvarlig samt en dommer - det samme gælder udeholdet
  11M-hold: Stil kun med 14 spillere og 2-3 trænere/ledere samt en dommer - det samme gælder udeholdet

 • Tilskuere/forældre er ikke tilladt, dette gælder for både hjemme- og udehold. Muligheden for at være op til 50 personer til stede gælder alene personer, som er en aktiv del af aktiviteten, herunder udøvere, trænere mv. Det gælder dermed ikke tilskuere

 • På hjemmebane på Jens Jessens Vej, vil Frederiksberghallernes personale sammen med FB's Coronavagter, sørge for at dette overholdes og at eventuelle fremmødte forældre eller andre, vises væk fra banen/anlægget. Hvis nogle nægter dette, kan politiet blive kontaktet

 • Der skal laves to særlige afmærkninger i tilknytning til kampbanen, fx. kegler, der tydeligt viser, hvor trænere/udskiftere skal opholde sig (Læs: udskiftningsområder)

 • Opvarmning for udskiftere kan foregå i de opmærkede udskiftningsområder eller i umiddelbar tilknytning dertil. Evt. på en tom opmærket bane ved siden af. Man må ikke kunne opfattes som en del af en anden gruppe på anlægget

 • Der må ikke indtræde nye hold på det afmærkede område for kampbanen, før alle andre har forladt området.
Vi beder samtlige om at overholde og respektere de skitserede krav og regler. Det sker i tillidens tegn og brydes den, så aflyses de resterende kampe for det pågældende hold. 
Smitte med og positiv Covid-19 test
Vi har ikke haft nogen positive tilfælde siden genåbningen den 1. marts.
Hvis en spiller eller træner testes positiv med Covid-19, skal man først og fremmest straks gå i isolation. Hvis man har symptomer skal man isoleres frem til 48 timer efter ophør af symptomer. Hvis man ikke udviser symptomer, skal man isoleres i syv dage efter man blev testet positiv.
Kontakt til klubben:
Ved ethvert positivt smittetilfælde skal FB straks have besked. Det sker ved at kontakte administrerende leder Martin Busk på enten telefon: 20580898 eller e-mail: mb@frederiksberg-boldklub.dk
I idrætssammenhæng betragtes man som ‘nær kontakt’ hvis man har trænet sammen med en smittet holdkammerat, hvorfor vi typisk vil aflyse træningen for det pågældende hold, frem til samtlige spillere og trænere har taget en Coronatest på hhv. 4 og 6. dagen efter at den smittede fik besked om sin positive test.
Respekter og overhold reglerne
Det er rigtig vigtigt at samtlige af vores hold overholder de gældende regler herover. Covid-19 er desværre langtfra overstået og vi har tidligere set eksempler på at når vi slækker på reglerne, så lukkes vi ned, fordi vi så ikke alle formår at bidrage til at holde smittetallene nede. Det er og bliver en forudsætning for genåbningen at vi overholder reglerne.
Der holdes skarpt øje med vores indsats, både fra kommunal side, fra politiet side, fra personalets side i Frederiksberghallerne, samt fra vores egne Coronavagter, som det er et krav, skal være at finde på vores tildelte træningsbaner, både på Jens Jessens Vej, på skolebanerne og på Frederiksberg Stadion.
God fornøjelse på banerne.
Bestyrelsen,
Frederiksberg Boldklub