Menu

Nye Covid-19 retningslinjer

image
Bestyrelsen
23. maj 2021 kl. 16:10
Opdatering pr. 21. maj

 

Nyeste retningslinjer | Opdateret den 21. maj 2021
Endnu engang er der ankommet nye retningslinjer myndighederne i form af Kulturministeriet, i forbindelse med den seneste genåbning, der trådte i kraft fredag den 21. maj 2021.
På baggrund af disse, samt udmeldingen om at forsamlingsloftet for udendørsidrætten pr. den 6. maj, nu er steget fra 75 til 100 personer (uanset aldersgruppe), så er der kommet en opdatering af regelsættet fra både Frederiksberg Idræts-Union (FIU) samt en opdatering fra Dansk Boldspil-Union (DBU), af selve protokollen, kaldet ‘Fodboldens Corona-regler’.
Retningslinjer for træning på Jens Jessens Vej:
 • Ingen, hverken trænere eller spillere, må møde op til træning, hvis de har tegn eller symptomer på sygdom
 • Man har alene adgang til banerne i de præcise tider som FB i forvejen er tildelt. Der er ikke adgang før, og det forventes at man forlader anlægget ved sluttidspunktet
 • Banerne på anlægget er afmærket med kridtstreger, således at der på hver 11-mandsbane er afmærket fire områder/baner, to på hver banehalvdel med to meters mellemrum
 • Råder man over en halv 11-mandsbane må man benytte hele den halve bane
 • Deles man om en halv 11-mandsbane med et andet hold, så skal man stadig opholde sig inde på det ene af de to afmærkede områder på den halve bane, da træningsgrupper fortsat ikke må blandes
 • Man må derfor stadig ikke, hvis der er to hold på en halv 11-mandsbane, spille kamp mod hinanden på en hel halv 11-mandsbane
 • I hver gruppe må der maksimalt opholde sig den til hver en tid gældende begrænsning i forsamlingsloftet, fra den 21. maj drejer det sig om maksimalt 100 personer inklusive trænere/holdledere/tilskuere.
 • Forældre og andre tilskuere har adgang til banerne under træning, men skal opholde sig i afmærkede områder i forbindelse med banen og med god afstand imellem sig
 • Ansatte hos FB, der kan fremvise ansættelseskontrakt og/eller lønseddel, tæller ikke med iblandt de 100 personer
 • Boldrum er åbne (uden at man må tage ophold) samt omklædningsrum 1 alene for toiletbesøg. Der skal bæres mundbind i boldrummene.
 • Når man møder skal man spritte hænder af inden man går ind til sin træningsgruppe på banen. Der hænger fyldte dispensere med håndsprit ved klubhusets indgang både før og efter den lille grønne gangbro.
 • Man skal ikke længere mødes ude foran klubhuset samlet, dog anbefaler vi at man stadig gør det. Gør man det, bedes man fortsat mødes på små områder på et aftalt sted tæt ved klubhuset. Det kan være gadehjørner, fortovene, sidevejene osv.
 • Man skal tidligst møde op 5-10 minutter før ens træning og ikke hverken 20 eller 30 minutter før
 • Samtlige spillere skal fortsat møde op omklædte hjemmefra. Det er ikke tilladt under nogen omstændigheder, at klæde om på FB’s matrikel, hverken indendørs eller udendørs! Det er dog tilladt at klæde om på selve fodboldbanen
 • Trænere/holdansvarlige skal fortsat alene være dem der henter udstyr i boldrummene og må ikke sende spillere ind efter det. Der skal benyttes mundbind
 • Efter hver træning skal trænere/holdansvarlige rengøre sit holds bolde og kegler med overfladesprit
 • Bolde og kegler må ikke tages med hjem, men skal på plads i boldrummene efter at man har afsprittet det
 • Overtræksveste skal vaskes efter hver træning
Retningslinjer for brug af FB’s klubhus:
 • FB’s klubhus er nu åben for for offentlig adgang
 • Omklædningsrum er dog fortsat lukket, da hvert rum blot er 8m2, hvilket betyder maksimalt to personer ad gangen. Derudover holdes de også lukket, fordi der for spillere på 18 år og opefter, kræves at man kan fremvise et gyldigt Coronapas ved stikprøvekontrol
 • Trænere/ledere/holdansvarlige må alene tage korte ophold i boldrummene og der skal benyttes mundbind
 • FB’s fastansatte medarbejdere må gerne opholde sig på kontorer og i mødelokaler uden fremvisning af gyldigt Coronapas i henhold til gældende regler om ophold og færden på en arbejdsplads.
 • Der må gerne afholdes mødeaktiviteter så som bestyrelsesmøder, trænermøder, kurser og generalforsamling, dog alene mod fremvisning af gyldigt Coronapas og man skal sidde i samme retning med ansigtet mod et lærred/tavle og med god afstand. Dette gælder for samtlige frivillige, lige fra bestyrelsesmedlemmer, til trænere og ledere samt udvalgsmedlemmer mv.
Retningslinjer for kampe på Jens Jessens Vej:
 • Når man møder til kamp, skal man spritte hænder af inden man går ind på anlægget. Der hænger fyldte dispensere med håndsprit ved klubhusets indgang både før og efter den lille grønne gangbro.
 • Der skal i tilknytning til kampbanen laves særlige afmærkede officials/udskiftningsområder
 • Der skal være god afstand til de øvrige baner, hvor der er aktiviteter
 • Opvarmning for udskiftere kan foregå i de opmærkede udskiftningsområder eller i umiddelbar tilknytning dertil.
 • Man må ikke kunne opfattes som en del af en anden gruppe/kamp på anlægget
 • Der må ikke indtræde nye hold på det afmærkede område for kampbanen, før alle andre har forladt området
Retningslinjer for tilskuere:
 • Det samlede antal personer, der er en del af aktiviteten på en bane, må ikke overskride forsamlingsloftet (100)
 • Tilskuere bliver betragtet som en del af den aktivitet de er tilskuere til 
 • Overskrides tallet 100, inklusive tilskuere, er det nu blevet muligt at man kan være op til 500 tilskuere, men så skal samtlige tilskuere, altså alle der ikke er en udøvende del af aktiviteten, sidde ned og med minimum en meters afstand til hinanden, medmindre man er fra samme husstand
 • Der skal i tilknytning til kampbanen laves særlige afmærkede tilskuere områder
 • Ovenstående områder skal afmærkes af trænere/holdansvarlige med toppe/kegler 
 • Dette gælder også for udeholdets officials og tilskuere
 • Tilskuere skal, inde i de afmærkede områder, holde mindst én meters afstand imellem sig og må gerne være stående tilskuere, medmindre der er mere end 100 til kampen (se fire punkter længere oppe)
Tabel for antal tilskuere:
 • En 11-mandskamp (med undtagelse af kampe med dommertrio) bør aldrig have flere end 37 aktører i alt (2 x 14 spillere, 2 x 3 trænere/holdledere og 1 dommer + 1 eventuel dommervejleder), det giver mulighed for op til 64 tilskuere
 • En 8-mandskamp ungdom, bør aldrig have flere end 29 aktører i alt (2 x 11 spillere, 2 x 3 t trænere/holdledere og 1 dommer), det giver mulighed for op til 71 tilskuere
 • En 7-mandskamp senior, bør ikke have flere end 25 aktører i alt (2 x 10 spillere, 2 x 2 trænere/holdledere og 1 dommer) det giver mulighed for op til 75 tilskuere
 • En 5-mandskamp på én bane ad gangen - selvom det er et stævne med i alt fire fremmødte hold, bør ikke have flere end tilsammen 21 aktører (2 x 8 spillere, 2 x 2 trænere og 1 dommer), det giver mulighed for op til 79 tilskuere
 • En 3-mandskamp på én bane ad gangen - selvom det er et stævne med i alt fire fremmødte hold, bør ikke have flere end tilsammen 17 aktører (2 x 6 spillere, 2 x 2 trænere og 1 dommer), det giver mulighed for 83 tilskuere
Skulle det alligevel ske, at ovenstående tal overskrides, så kan man nu - som nævnt længere oppe - være op til 500 tilskuere, forudsat at disse er siddende med en meters mellemrum og med ansigtet mod selve kampbanen.
Coronasmitte og positiv Covid-19 test
Vi har haft tre positive tilfælde med Covid-19 siden genåbningen den 1. marts og i alt har vi haft 13 kendte tilfælde af medlemmer, der er testet positiv med Corona siden den 14. maj 2020, hvor vi genåbnede for første gang.
Hvis en spiller eller træner/leder/holdansvarlig testes positiv med Covid-19, skal man først og fremmest straks gå i isolation. Hvis man har symptomer skal man isoleres frem til 48 timer efter ophør af symptomer. Hvis man ikke udviser symptomer, skal man isoleres i syv dage efter man blev testet positiv.
Kontakt til klubben:
Ved ethvert positivt smittetilfælde skal FB straks have besked. Det sker ved at kontakte administrerende leder Martin Busk på enten telefon: 20580898 eller e-mail: mb@frederiksberg-boldklub.dk
I idrætssammenhæng betragtes man som ‘nær kontakt’ hvis man har trænet sammen med en smittet holdkammerat, hvorfor vi typisk vil aflyse træningen for det pågældende hold, frem til samtlige spillere og trænere har taget en Coronatest på hhv. 4 og 6. dagen efter at den smittede fik besked om sin positive test.
Respekter og overhold reglerne
Det er rigtig vigtigt at samtlige af vores hold fortsat overholder de gældende regler herover. Vi har tidligere set eksempler på at når vi slækker på reglerne, så lukkes vi ned, fordi vi så ikke alle formår at bidrage til at holde smittetallene nede. Det er og bliver en forudsætning for åbningen varer ved, at vi overholder reglerne.
Der holdes skarpt øje med vores indsats, både fra kommunal side, fra politiets side og fra Frederiksberghallernes personale.
Frederiksberg tæt på nedlukning
Covid-19 er desværre endnu ikke overstået, aktuelt stiger incidenstallene på Frederiksberg og kommunen er forholdsvis tæt på grænsen for nedlukning, der træder i kraft hvis det testkorrigerede incidenstal overstiger 300 pr. 100.000 indbyggere. Fredag den 21. maj var tallet på 215 for Frederiksberg Kommune.
God fornøjelse på banerne.
Bestyrelsen,
Frederiksberg Boldklub