Menu

Kontingentbetaling efterår 2021

image
Bestyrelsen
23. juli 2021 kl. 08:35
½-års kontingent d. 1/8-21

 

Tid til næste kontingentbetaling
 
Kontingentbetaling sker søndag den 1. august 2021
Kære medlem.
Vi er enormt glade for at du er medlem i Frederiksberg Boldklub og ikke mindst for at du støttede op om vores klub både i 2020 og her i det tidlige forår af 2021 med Coronavirus, restriktioner og lockdown. 
Det virker dog heldigvis som om at vi er tilbage på fuld omgangshøjde i forhold til Coronasituationen og med blot få gældende restriktioner tilbage.
Søndag den 1. august er det atter tid til den halvårlige betaling af kontingent. Det er for perioden den 1. august 2021 til den 28. februar 2022.
Vi vil selvfølgelig for alt i verden gerne undgå, at du forlader os.  Men, i tilfælde af at du alligevel gør, så skal du huske, at melde dig ud skriftligt via vores udmeldelsesformular.
Alle medlemmer er tilmeldt med sit betalingskort, således at hver gang der er betaling af kontingent, så trækkes det automatisk på ens tilmeldte kort.
Pr. definition ved vi, at der kommer nogle udmeldelser, når det går op for spillere og forældre til spillere, at det er tid til kontingentbetaling. Typisk er årsagen den, at man allerede er stoppet med at gå til fodbold.
Søndag den 25. juli 2021, altså en uge før selve trækningen, udsendes der en notifikations e-mail med en besked om, at vi trækker beløbet søndag den 1. august. I samme notifikations e-mail er der også et direkte link til vores udmeldelsesformular.
OBS! Denne notifikation kan godt finde på at putte sig over i ens spamfilter/uønsket post. Husk i den forbindelse, at man selv er forpligtet til at være opmærksom på det. 
Når man melder sig ind i FB, står det ligeledes anført, at autogenereret post kan lægge sig i ens spamfilter og at man bedes holde øje i forbindelse med opkrævning af kontingent. 
Desværre oplever vi, at nogle tror, at man bare kan stoppe med at gå til fodbold, uden at foretage sig andet end at meddele sit stop til træneren eller den holdansvarlige. Det er dog ikke tilfældet. Man skal, jf. vores vedtægter, opsige sit medlemskab skriftligt i vores formular, før end opsigelsen er registreret.
Der er også lukkede seniorhold der stopper eller går i opløsning, hvor spillere tror, at man så  ikke opkræves kontingent. Et medlemskab er naturligvis individuelt og ikke afhængigt af hvilket hold man spiller på eller har spillet på. Lukker et hold ned, så er man fortsat selv ansvarlig for at foretage sin egen skriftlige udmeldelse i vores udmeldelsesformular.
Et medlemskab i Frederiksberg Boldklub, svarer til et hvilket som helst andet abonnement, fx. hos et tv- eller telefonselskab. De steder skal man også opsige sit medlemskab eller sit abonnement. Gør man ikke det, så trækkes man automatisk også i betaling for den næste periode eller modtager en faktura til betaling.
Vores frist for opsigelse via vores udmeldelsesformular, af sit medlemskab, er senest lørdag den 31. juli 2021. 
Det betyder, at såfremt du ikke længere skal spille fodbold i FB og dermed ikke ønsker, at betale for den kommende halvsæson, så skal du inden midnat den 31. juli 2021, udfylde og afsende formularen.
Fra søndag den 1. august, er det uigenkaldeligt for sent og vi tilbagebetaler ikke beløbet der er blevet trukket.
Såfremt det ikke lykkes vores betalingssystem, at trække beløbet på det tilmeldte betalingskort - og du ikke længere ønsker at være aktiv i klubben, så kommer du i en restance med det skyldige kontingent, når/hvis du ikke har udmeldt dig i vores formular senest den 31. juli. Det vil få den betydning, at såfremt du skal skifte klub, så kan du ikke få overflyttet dit spillercertifikat til din nye klub, før end du har betalt dit skyldige kontingent, altså restancen du er kommet i.
Ovenstående oplever vi til tider, en manglende forståelse for, fordi spillere eller forældre til spillere, tror, at det er anderledes i en fodboldklub. Til det er der bare at sige, at det ikke er tilfældet. Det er alene et medlems eget ansvar, at sørge for at overholde de af klubben fastsatte abonnementsbetingelser og i øvrigt noget man ligeledes er gjort opmærksom på i forbindelse med den online-indmeldelse man har foretaget sig tidligere.
Dermed kan du risikere, såfremt du ikke overholder gældende ovenstående regler, at skulle betale for en kontingentperiode, selvom du ikke skal spille i klubben længere.
Hvad hvis jeg er langtidsskadet, skal jeg så melde mig ud?
I tilfælde af, at du er langtidsskadet og dermed ikke kommer til at spille i den kommende kontingentperiode, men dog har planer om at returnere til dit hold når du igen er skadesfri, så kan du få sat dit medlemskab i bero, således at der ikke trækkes på dit kort.
Dog skal du kontakte os herfor på e-mail: fb@frederiksberg-boldklub.dk inden den 1. august 2021.
Hvad hvis jeg skal på udveksling/udlandsophold/efterskole, skal jeg så melde mig ud?
I tilfælde af, at du skal ud at rejse, på udveksling, på efterskole eller lignende - og dermed ikke kommer til at spille i den eller de kommende kontingentperiode(r), men dog har planer om, at returnere til dit hold når du er retur igen, så kan du få sat dit medlemskab i bero, således at der ikke trækkes på dit kort.
Dog skal du kontakte os herfor på e-mail: fb@frederiksberg-boldklub.dk inden den 1. august. Man kan ikke undlade at betale sit kontingent og så bare fortsætte med at spille den dag man er tilbage fra en skade, da man i mellemtiden vil blive spærret for brug på holdkort, såfremt man ikke har kontaktet os.
Hvad hvis jeg har fået nyt betalingskort?
Har du fået nyt betalingskort, kan du logge ind på din DBU-profil her og tryk på 'Mine oplysninger' og herefter på 'Mine abonnementer', hvor du kan ændre dine kortoplysninger. Du kan også se en video her med instruktioner. 

I tilfælde af, at det ikke er muligt for vores betalingspartner, at trække kontingentet på dit betalingskort, så sendes der i stedet en e-mail indeholdende et betalingslink, der skal åbnes. Herfra skal du så tilmelde dine nye kortoplysninger. Tjek, som også nævnt længere oppe, eventuelt dit spamfilter/uønsket post, da den godt kan havne der.
Typiske årsager til at systemet ikke kan trække beløbet er:
  • Udløbet kort
  • Mistet/tabt kort
  • Stjålet kort
  • Manglende dækning på kort
  • Frameldt kort (dog kun i få tilfælde, at man selv - helt bevidst - har frameldt sig ordningen via sin DBU-profil)
Uanset årsag, så sendes der i stedet en betalingsmail med et betalingslink i. Husk at tjekke spamfilter/uønsket post.
Uanset årsag, så har vi adgang til at se disse årsager, således vi kan forklare dig hvorfor.
Når betalingsfristen overskrides, så spærres man automatisk for brug på holdkort - og man modtager en rykker/betalingspåmindelse via e-mail.
Vi har forud for den kommende trækning, valgt at sætte fokus på ovenstående, da vi desværre ofte bruger alt for mange ressourcer og urimelig meget tid på at administrere og korrespondere med medlemmer, der ikke udviser forståelse for de gældende regler.
Vores udmeldelsesformular samt regler herfor, finder man her
Vores kontingenttakster for 2021 finder man her
Spørgsmål omkring kontingent og betaling kan rettes til administrationen på: fb@frederiksberg-boldklub.dk
Med venlig hilsen
FB’s bestyrelse