-

SPARTANS FB

-

SPARTANS FB 2015:

-

 

I 2014 gennemførte vi fodboldtræneruddannelsen Spartans FB, som viste sig at være en stor succes for de unge drenge og piger, der deltog. Uddannelsen er et samarbejde mellem Frb kommune, FB, FFB og Spillerforeningen og vil blive gennemført igen i år.

 

Der er 12 unge i alderen 14-20 år med på uddannelsen.

 

Målgruppen er unge, der har:

 

  • Interesse for uddannelsen.

  • Potentiale for at blive rollemodeller i lokalområderne eller frivillige i lokal-samfundet og fritidsforeninger.

  • Brug for opkvalificering generelt, herunder personlig udvikling, der kan styrke og afklare den unge i forhold til uddannelse, fritidsliv og job.

 

Selve målet med uddannelsen er at give de unge dels fodboldtrænerfaglige kompetencer samt værktøjer til at kunne igangsætte og gennemføre aktiviteter og fungere som rollemodeller lokalt.

 

Det er også målet at give den enkelte unge personlige kompetencer, dels i forhold til at kunne navigere i eget liv samt i forhold til f.eks. uddannelse, fritidsliv og job.

 

Uddannelsen foregår fra august til december 2015, hvor der vil være syv moduler. Modulerne vil være i weekenden ml. 13-17:

Modul 1 – Hvad er en træner?

  • Trænerfaglige aspekter: Forberedelse, afvikling, evaluering, mandskabspleje.

  • Fodboldfaglige aspekter: Teknisk træning, Taktisk træning, Fysisk træning.

Modul 2 – Hvad er en træner?

  • Personlig udvikling: Kommunikation, Gruppeledelse.

Modul 3 – Hvad er god fodboldtræning?

  • Planlægning af et træningsprogram.

Modul 4 – Hvad er god fodboldtræning?

  • Overværelse af træning i FC Helsingør

Modul 5 – Hvad er en træners opgaver?

  • Uden for banen, forældrekontakt, kampforberedelse.

Modul 6 – Praksisopgave.

 • Forbered en træning, en event og et forældremøde.

Modul 7 – 1. hjælp

 • Generel 1. hjælp.

Modul 8 – Besøg hos OB eller FC Midtjyllands akademi el.lign.

 

Ud over dette vil den unge blive tilknyttet et børnehold i FB som assistenttræner.

--

SPARTANS FB 2014:

-

Om Spartans FB:

En træneruddannelse for unge ml. 15-22 år som rekrutteres fra Frederiksbergs sociale boligområder, som en del af FB's vision om at skabe gode lokale relationer og rammer for byens unge.

Et samarbejde mellem FB, Frederiksberg Forende Boligselskaber, Spillerforeningen og Frederiksberg Kommune.
Beskrivelse:
Træneruddannelsen løber i seks måneder og uddanner eleverne i alt fra fodboldens love til taktik, ligesom man lærer, hvordan man bedst håndterer at skulle stå i spidsen for børn og unge. Dette kan blive starten til at blive træner i den lokale fodboldklub FB.

Der lægges ikke skjul på, at trænerne skal være rollemodeller i lokalmiljøet og gå forrest som det gode eksempel. Derfor gør Spartans FB også sit bedste til at klæde trænerspirerne bedst muligt på til at udfylde den rolle ved at lade coaches, professionelle spillere, pædagoger osv. lære fra sig om det, som de har allermest forstand på.

Med til træneruddannelsen i Spartans FB hører samtidig en to-ugers studietur til England, hvor de unge kommer helt tæt på, hvordan Balls To Poverty bruger fodbolden til at få børn og unge på rette spor i livet.

Samlet er målet, at man som uddannet i Spartans FB kan blive assistenttræner i FB Arena Spartacus og Frederiksberg Boldklub. Samtidig kan de stå for afholdelse af lokale fodboldevents, som fodboldturneringer i streetfodbold og deltage i skolebesøg med kampagnen Giv Racismen Det Røde Kort.

Uddannelsen opbygges ud fra en række moduler, der har både teoretisk og praktisk indhold. 
Modulerne har forskellige temaer og er nøje udvalgt.

Følgende temaer danner rammerne for træneruddannelsen:

• DGI Underground Street Agents
• Coaching
• Træning af børn og unge: Motivation, at sætte mål for sit arbejde, differentiering
• Forældrekontakt og relationsarbejde: Kommunikation/formidling, rollemodel, værdier
• Foreningskultur: Hvad er en forening og et fællesskab, og hvordan gør man en forskel? 
• Fodboldtræning: Fodboldens ABC (regler, love mv.), taktisk træning, tekniske/træningsmæssige elementer.
• Hvilken trænertype er du, og hvilken vil du gerne være?
• Førstehjælp
• 2-ugers studietur til England med trænerkursus FA level 1
• Sundhed og velvære
• Praktisk erfaring i form af assistenttræner i Frederiksberg Boldklub eller Arena Spartacus
• Drømmeværksted og afslutning

Deltagere i Spartans godtgøres på almindelig trænergodtgørelse fra FB, under hele uddannelsesperioden, fordi de ved siden af, medvirker som "elever" / føl, på allerede etablerede FB-hold eller som street-agents-assistenter i Arena Spartacus.
-

-

Oversigt over de 13 spartanere 2014:

-

Spartaner Hold Trænermentor
Omar Fathy Badawy Elsayed U9 DRENGE 05-GUL Thorsten Jessen
Bilal Bouhafa U14 DRENGE 00-1 Kasper Andreasen
Malene Ørsted Liltorp U7 PIGE 07 Peter Brandenborg
Anisa Hussen Mohammed U6 PIGE 08 Maja Volquards Hesselholt
Fardin Safi U8 DRENGE 06-RØD Jakob Riis
Benjamin Mike Jensen U13 DRENGE 01-2 Thomas Kristensen
Sharayaz Jawaid Ali Khan U13 DRENGE 01-1 Emil Sjølin Andersen
Monica Kristensen U9 DRENGE 05-RØD Flemming Bjerre
Sara Alaouie U12 PIGE 02 Hans Seeberg
Mishal Aslam Shakoor U9 PIGE 05 Pernille Kofod
Alperen Köse U16 DRENGE 98-1 Tim Hart
Okan Senoglu U17 DRENGE 97-1 Jan Darre
Habib El Gueraa U15 DRENGE 99-2 Henrik Wegge-Berg

-

 

Pressemeddelelse i Lokalavisen Frederiksberg:

FB i spidsen for ny træneruddannelse.

I samarbejde med Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forenede Boligselskaber og Spillerforeningens Player Social Responsibility, har FB opfundet en ny og spektakulær træneruddannelse for unge mellem 15 og 22 år, ud fra et fælles ønske om at styrke socialt marginaliserede børn og unge gennem fodboldens stærke tiltrækningskraft som det centrale værktøj.

 

Samarbejdet tager afsæt i Spillerforeningens koncept ”Spartans” og de danske professionelle fodboldspilleres ønske om at tage et større socialt ansvar gennem fodbold, samt FB's stålsatte og målbevidste arbejde med opkvalificering af sårbare unge i udsatte boligområder på Frederiksberg.

FB' daglige leder Martin Busk fortæller: -Vi har jo som bekendt over de seneste mange år, i samarbejde med kommunens Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområde, taget et stort socialt ansvar overfor byens børn og unge, særligt i de boligsociale områder. Bl.a. med Frederiksberg Fodboldskole i uge 42, hvor vi giver et ekstraordinært tilbud til boligområdernes udsatte og ressourcefattige børnefamilier, om en uges fodboldskole til stort set ingen penge, men med dygtige trænere, læring, fællesskab og fede præmier. Ligeledes har vi lanceret vores egen streetafdeling ude i de fire store lokale boligområder, hvor vi er med til at bygge bro mellem områdernes børn og unge samt foreningslivet. Dette har vi haft stor succes med - og det er helt uden den sædvanlige tankegang fra foreninger, nemlig "what's in it for me".

-I år har vi videreudviklet konceptet omkring vores street-afdeling - og er gået ind i et samarbejde med Spillerforeningens PSR, som vi nu kalder "Arena Spartacus FB". Vi har ansat en ny og fantastisk dygtig koordinator i Sune Nicolaisen og han kører på sammen med Spillerforeningens Christian Lønstrup - og sørger for gæstetrænere i form af professionelle superligaspillere, ude i områderne, i ny og næ - foruden vores ansatte trænere der street-træner i områderne en gang om ugen, et tilbud der er ganske gratis. Endvidere går vi med Spillerforeningen ind i arbejdet og kampagnen omkring "Giv racismen det røde kort", hvor vi gæster skolerne på Frederiksberg - også sammen med topspillere - og orienterer om fodbold og kampen mod racisme, oplyser Martin Busk.

Derudover har FB som nævnt indledningsvist, søsat en ny træneruddannelse. Den hedder "Spartans FB" og omhandler uddannelse af unge mennesker mellem 15 og 22 år, der er rekrutteret fra de boligsociale områder. Der er tale om i alt 13 unge, fordelt på 5 piger og 8 drenge, som er gået i gang med en unik træneruddannelse, der kan skrives på CV'et om et år, når uddannelsen er færdig. 

Martin Busk fortæller: -De 13 unge er blevet koblet på 13 af vores ungdomshold, hvor vores ungdomstrænere fungerer som mentorer for de unge, taler med dem, giver dem ansvar, lærer fra sig og udvikler på dem, både som menneske og som kommende fodboldtræner. 

-Derudover deltager de på 12 moduler, hvoraf tre af dem allerede er overstået. Det er moduler der typisk foregår i weekenderne og der er mange forskellige temaer koblet op på disse moduler. Bl.a. er de over to weekender blevet uddannet og har fået papir på nu at være streetagenter med licens til at træne streetfodbold, ligesom de har været igennem et coaching-forløb med den Danmarksberømte coach Michael Frost. De skal også igennem moduler bestående af temaerne "træning af børn og unge", "forældrekontakt og relationsarbejde" herunder kommunikation og formidling samt værdier, ligesom de skal gennemgå moduler som "foreningskultur og fællesskab", "sundhed og velvære" samt førstehjælp. Uddannelsen afrundes med en 14-dages studietur til England hvor de gennemgår den engelske FA's level one-uddannelse.

Martin Busk taler meget begejstret om uddannelsen og siger: -Uddannelsen er en udspringer af inspiration fra den engelske spillerforening PFA, der siden 2005 har brugt fodbold til at hjælpe udsatte børn og unge i England og Sydafrika med projektet ”Balls to Poverty”, hvor en stor del af deltagerne i projektet, er blevet motiveret til at fortsætte uddannelse og job efter endt studentereksamen. Gennem projektet har de unge gennemført fodboldtræning, fodboldtræneruddannelser, arrangeret og deltaget i foredrag på skoler og udvekslingsrejser til Sydafrika og det er Mit håb, at det samme kan ske for de 13 unge, så det hele i sidste ende og på alle områder går op i en højere enhed, samt at man selvfølgelig hos FB får rekrutteret nogle topdygtige unge fodboldtrænere der med tiden kan få tildelt deres eget børne- eller ungdomshold, slutter Martin Busk.