-

 

 

Oprettelse og kriterier vedr. lukket hold i FB's seniorafdeling

-

 

STATUS PR. 12. JUNI 2017:

VI KAN I SKRIVENDE STUND TILBYDE PLADS TIL:

TO NYE 11M MED START I SERIE 5
TRE NYE 7M HOLD MED START I RÆKKE 3 ELLER 4 

INTERESSERET - SÅ LÆS NÆRMERE HERUNDER OG HENVEND DIG SNAREST

-HENVENDELSE TIL FB@FREDERIKSBERG-BOLDKLUB.DK

 

Kriterier for oprettet af et lukket 7M eller 11M hold i FB's seniorafdeling:

--*7M hold: Minimum 12 spillere skal indmelde sig online her - og samtidig sende en liste med navne til fb@frederiksberg-boldklub.dk

*11M hold: Minimum 17 spillere skal indmelde sig online her - og samtidig sende en liste med navne til fb@frederiksberg-boldklub.dk


*Sommerhalvåret fra april til november tilbydes en eller to træningsdage og tider pr. uge i tidsrummet kl. 19.30-21.00 el. 21.00-22.30 på enten græsbane eller kunstgræsbane.

*Vinterhalvåret fra november til april tilbydes en eller to træningsdage og tider pr. uge i tidsrummet kl. enten 19.30-21.00 el. 21.00-22.30 på kunstgræsbane eller indendørs på en skolegymnastiksal i tidsrummet kl. 19.00-21.00.

*Man tilmeldes gebyrfrit for holdet, en 7M eller 11M række under DBU København med ugentlige kampe i perioden fra april til juni og august til november. Startpladsen er laveste række, dvs. række 4 for 7M hold og Serie 5 for 11M, medmindre man tilbydes en anden og højere rangering, fordi vi har en plads ledig længere oppe.

*Man tilbydes brugt men kvalitetssikret FB spillesæt - 9+1 for 7M eller 13+1 for 11M.

*Man får - (hvis vi har et ledigt) - et skab med nøgle eller opbevaringsplads til sit udstyr, som består af 5-10 bolde, overtræksveste og toppe samt naturligvis boldnet. 

*7M: En holdansvarlig/træner på et lukket hold går kontingentfri.
*11M: To holdansvarlige/trænere på et lukket hold går kontingentfri.

*Der er fuldtids-administration til rådighed, således at man hurtigt kan få svar på eventuelle spørgsmål.

*Kontingentbetalingen for 2017, for fx et 11M hold der træner, lyder på kr. 1.876 - opkræves to gange om året - med kr. 938 pr. 1. marts og med kr. 938 pr. 1. august. Se satserne nederst i teksten.

Derudover er der et engangs-indmeldelsesgebyr ved online-indmeldelsen på kr. 150.

* Indmeldes man som hold, fx i maj eller november måned, er der naturligvis en regulering i kontingentet, da man ikke skal betale for perioden marts til august eller august til februar.

* For alle lukkede hold, gælder det at man stiller op i FB's officielle klubtøj og at man lever op til seniorafdelingens holdningskatalog, der kan ses her - samt klubbens generelle vedtægter, love og regler, der kan ses her

* Omkring 11M-rækkerne, har FB's åbne hold højeste prioritet i forhold til Serie-rækkerne. Det betyder, at hvis Seniorudvalget sportsligt bedømmer, at de åbne hold har niveau til at ligge højere placeret end lukkede hold, så er det, der er det gældende.

Pr. 1. marts 2017 ser kontingentsatserne for lukkede seniorhold, ser således ud:

Lukkede 7M hold der ikke træner og kun spiller kampe: kr. 1.076.

Lukkede 7M hold der træner og spiller kampe: kr. 1.476.

Lukkede 11M hold der ikke træner og kun spiller kampe: kr. 1.076.

Lukkede 11M hold der træner og spiller kampe: kr. 1.876. 
(Disse vil efter et kalenderår modtage kr. 100 pr. optjent point, til brug i klubbens café)

Se kontingentsatserne for 2017 her

OBS! For god ordens skyld, er kontingentsatserne naturligvis pr. spiller/medlem og ikke pr. hold.

-

Interesseret eller yderligere spørgsmål?

Henvendelse til Administrationen på fb@frederiksberg-boldklub.dk


Når indmeldelserne er foretaget, vil man herefter vil blive indkaldt til intromøde sammen med FB's administration.


-


Regler pr. 1. januar 2017 - for både 11M og 7M hold:

Regler fra turneringsreglementet vedr. 11M:

Serie 2:

Her er der plads til maksimum to hold fra samme klub i de to Serie 2-rækker der findes for ikke-1. hold. 

Serie 3:

Her er der plads til maksimum fire hold fra samme klub i de fire Serie 3-rækker der findes for ikke-1. hold. 

Det betyder at ét Serie 4-hold kan rykke op i Serie 3 efter efteråret. 

Serie 4:

Her er der plads til maksimum fire hold fra samme klub i de fire Serie 4-rækker der findes for ikke-1. hold. 

Det betyder at to Serie 5-hold kan rykke op i Serie 4 efter efteråret. Dette forøges med ét hold mere, hvis et Serie 4-hold rykker op i Serie 3. 

Hvis et hold i ALLE rækker, rykker ned - så spærrer det for en mulig oprykning for et andet hold fra samme klub. Fandtes denne regel ikke, ville klubben bare kunne sige til det hold der rykker ned, får lov til at blive op. Turneringsreglementet tager ikke hensyn til om man har åbne eller lukkede hold. 

Hvis et hold rykker ned og der nede i den lavere række er det maksimale antal hold, en klub må have - forøges der med en nedrykker, der egentlig ikke er rykket ned. Dette vil blive det hold med laveste pointscore. 

Hvordan tager vi som klub stilling til - hvis mere end et hold ligger til / spiller sig til en oprykning fra en række og der kun er ét hold der jf. reglementet kan rykke op? 

  • Ja, den er svær. Vi vælger at se på antallet af point. Står to hold her lige, så ser vi på antallet af scorede mål. Vi ser også på antallet af kampe for to eller flere hold som det første og tæller fra det hold med færrest antal spillede kampe (eksempelvis er der forskel på antallet af hold i hver pulje)

Fra efteråret 2016 ser scenariet således ud: 

Serie 3-hold kan KUN rykke op i Serie 2, hvis et Serie 2-hold rykker op i Serie 1. 

Serie 4-hold: her kan ét hold rykke op i Serie 3. Hvis et Serie 3-hold rykker op, forøges mulige Serie 4-oprykninger med ét hold. 

Serie 5-hold: her kan to hold rykke op i Serie 4. Hvis et Serie 4-hold rykker op, forøges mulige Serie 5-oprykninger med ét hold. -

Regler fra turneringsreglementet vedr. 7M:

Mesterrækken: 

Her er der kun plads til ét hold fra samme klub, da der kun findes én Mesterrække. 

Række 1:

Her er der maksimalt plads til to hold fra samme klub i de to rækker der findes. 

Det betyder at INGEN række 2-hold kan rykke op i række 1 efter efteråret. 

Række 2: 

Her er der plads til maksimum fire hold fra samme klub i de fire rækker der findes. 

Det betyder at INGEN række 3-hold kan rykke op i Række 2 efter efteråret. 

Række 3: 

Her er der plads til maksimum fire hold fra samme klub i de rækker der findes. 

Det betyder at maksimalt ét hold fra række 4, kan rykke op i Række 3 efteråret.

Hvis et hold i ALLE rækker, rykker ned - så spærrer det for en mulig oprykning for et andet hold fra samme klub. Fandtes denne regel ikke, ville klubben bare kunne sige til det hold der rykker ned, får lov til at blive op. Turneringsreglementet tager ikke hensyn til om man har åbne eller lukkede hold. 

Hvis et hold rykker ned og der nede i den lavere række er det maksimale antal hold, en klub må have - forøges der med en nedrykker, der egentlig ikke er rykket ned. Dette vil blive det hold med laveste pointscore. 

Hvordan tager vi som klub stilling til - hvis mere end et hold ligger til / spiller sig til en oprykning fra en række og der kun er ét hold der jf. reglementet kan rykke op? 

  • Ja, den er svær. Vi vælger at se på antallet af point. Står to hold her lige, så ser vi på antallet af scorede mål. 

Fra efteråret ser scenariet dermed således ud: 

  • Ingen hold kan rykke fra Række 1 til Mesterrækken. 
  • Ingen hold kan rykke fra Række 2 til Række 1. 
  • Ingen hold kan rykke fra Række 3 til Række 2. 
  • Maksimalt ét hold kan rykke fra Række 4 til Række 3.