-

Lynhurtig afvikling af årets generalforsamling torsdag aften

-

-

Torsdag aften - netop som det kraftige flotte snevejr satte ind over Frederiksberg - løb årets generalforsamling i Frederiksberg Boldklub af stablen. 

Aftenen blev i vanlig stil indledt med den store fællesspisning i form af stegt flæsk med hele molevitten som tilbehør i Caféen. Dette var endvidere vores hidtidige forpagter Jørn Christiansens og "Hells Kitchen - De glade kokke" sidste arrangement, omkring tutten - og både FB's og FB Fondens bestyrelse takkede Jørn for indsatsen igennem årene der er gået. 

Kl. 19.00 blev der ringet ind til generalforsamling på 1. salen - hvor 40 personer, heriblandt 33 stemmeberettigede, var mødt op. FC Københavns Europa League kamp i Telia Parken, gjorde dog at nogle stykker, måtte gå efter spisningen. 

Henrik Murmann blev for Gud ved hvilket år i træk, valgt til generalforsamlingens dirigent, mens Mai Hørmann modtog klapsalver som referent. 

Murmann erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet og indkaldt jf. vedtægterne - og overlod herefter ordet til formand Henrik Amdi Madsen - der i godt tyve minutter kunne afgive sin mundtlige beretning fra året der var gået - og havde i sin tale fokus på FB's store fremgang, på både sportslige, sociale og integrationsmæssige områder, ligesom både medlemsudvikling, økonomi, frivillighed, områdeindsatser som fx. Caféens fremtid, administration, træneruddannelse og frivillighed var blandt ingredienserne. 

Formandens mundtlige beretning blev klappet til accept af forsamlingen. 

Herefter præsenterede klubbens mangeårige kasserer Jørgen Andersen, årsregnskabet - der endte i et flot overskud på kr. 100.000,00 - og dette endda selvom der var budgetteret med et underskud på kr. 60.000,00. Jørgen Andersen havde store roser til klubbens administration, ungdoms- og seniorudvalg, for at overholde de tildelte budgetter og angav overskuddet med årsag i sparede midler på aflønning i administrationen, hvor vores nye kontorassistent Ulla Egholm Larsson blev ansat senere end forventet, samt oprettelse af ekstra lukkede seniorhold og dermed et større plus på kontingentindtægterne. 

Egenkapitalen udgøres dags dato af tæt på 900.000,00 - hvilket giver en ganske god grobund for fremtidens inventar i vores nye klubhus. 

Jørgen Andersen afsluttede med fremvisning af diverse kurver på økonomiens udvikling - og forsamlingen godtog med roser og klapsalver, FB's stærke økonomi. 

Da der ikke var indkommet forslag fra hverken bestyrelsen eller medlemmerne, var næste punkt på dagordenen, valg af bestyrelse og suppleanter. På valg var næstformand Palle Nørgaard Andersen, Jørgen Andersen og Anja Vega Frederiksen, der alle tre var villige til genvalg. De blev alle genvalgt. 

Bagefter var det tur til suppleanter for bestyrelsen. Morten Høgsdal modtog genvalg som 1. suppleant - mens bestyrelsen indstillede Malte Meier Carlsen til 2. suppleant. Malte Meier Carlsen rejste sig og motiverede sit ønske - og blev valgt til ny suppleant. 

Endelig var de interne revisorer i form af dirigent Murmann og Kresten Bang Heinfelt også villige til genvalg, ligesom Ove Nikolajsen var villig til genvalg som suppleant. Heller ikke her var der modkandidater og alle tre blev genvalgt. 

Undervejs i løbet af forsamlingen uddelte bestyrelsen de to årlige priser i form af årets træner/leder pris, der denne gang gik til U12 træner og årgangsleder Thorsten Jessen - mens årets Emil Sørensen Pris gik til Johnny Jørgensen - som mangeårig tro FB'er med en solid frivillig indsats siden 1966, hvor han startede som ungdomstræner. 

Der var ingen bemærkninger, andet end en kort spørgen ind til hvad skolereformen havde haft af konsekvenser for ungdomsspillerne i FB - og hvor formanden besvarede med at FB i samarbejde med blandt andet DBU København, havde fokus på området- men at der foreløbig ikke havde været de store konsekvenser. 

Klokken 20.18 takkede Henrik Amdi Madsen af og bød forsamlingen på yderligere drikkevarer - og ringede årets generalforsamling af. -


Share