-

Udmeldelse:


Man skal udmelde sig skriftligt af Frederiksberg Boldklub.


Du skal sende en skriftlig udmeldelse via linket herunder - og som minimum udfylde de påkrævede felter:

Udmeld dig her: Udmeldelsesformular

Når vi har bekræftet din udmeldelse via e-mail er din udmeldelse gældende.

Udmeldelse skal ske senest på forfaldsdatoen for betalingsfristen, dvs. hhv. den 1/3 og 1/8 for de to årlige kontingentperioder).

Herefter anses udmeldelsen ikke for rettidigt modtaget og der skal betales kontingent.

Såfremt der er betalt kontingent for perioden og udmeldelse sker rettidigt, så skal der rettes henvendelse til klubbens kasserer på kasserer@frederiksberg-boldklub.dk med anmodning om en tilbagebetaling af det til tiden betalte kontingent.


Bemærk følgende:

Din eller dit barns udmeldelse er ikke registreret modtaget, før klubben har bekræftet udmeldelsen pr. mail.

Hvis du eller dit barn skifter til en anden klub, skal din nye klub anmode om at få dit eller dit barns spillercertifikat overført elektronisk. Overførslen af spillercertifikatet kan kun ske såfremt der ikke skyldes kontingent.

Udmeldelse meddelt til træner/holdansvarlig anses ikke som gyldig udmeldelse, ej heller skriftligt. Udmeldelse kan kun ske via linket øverst.

Kontingent for uforbrugt periode refunderes ikke. Dette gør sig gældende såvel den 1/3 og 1/8 som senere i kontingentperioden.


Efter at du har klikket på "Send" vil du få følgende skærmbillede frem - og samtidig modtager vi din udfyldte udmeldelse og returnerer inden for få dage med en bekræftelse på at din udmeldelse er registreret.

-

-