-

 

Anlægget på Jens Jessens Vej


Anlægget består af seks 11M naturgræsbaner samt fem 11M kunstgræsbaner. Derudover har FB i forlængelse af sit klubhus fem børnebaner af kunstgræs, kaldet podebaner hvor de helt små børn spiller.

Derudover har naboklubben fra KB råderet over tre 11-M baner ved KB-Hallen. De to af dem med rent naturgræs og den tredje som en såkaldt Grassmaster, dvs. med halvt naturgræs og halvt kunstgræs, inkl. varme i banen. Det er typisk FC København der benytter disse 3 baner.

Anlægget passes og plejes af Frederiksberg Gartner- og Vejservice, FGV - som har kontrakten med Frederiksberg Kommunes Kultur & Fritidsforvaltning - og herunder kan du se et skema for hvordan de plejes i løbet af en fodboldsæson set over et år.


Januar: Tilsyn

Februar: Tilsyn samt reperation af mål

Marts: Banerne strigles for at jævne ormeskud. Dette sker på en tør forårsdag. Løv og kviste fejes af banerne

April: Hvert 3. til 5 år foretages jordprøver. Banerne streges op. Græsset klippes ned på 3,5 cm.
Den første gødning udbredes og vandingsanlægget klargøres

Maj: Græsset klippes ned på 3 cm. Der foretages eftersåning. Ultimo maj vertikalskæres der og der gødes igen.
En entreprenør sprøjter jorden med sulfat og der vandes dagligt mellem kl. 23.00 og 7.00

Juni: Banerne strigles for ukrudt - og medio juni lukkes banerne ned. Der foretages eftersåning.
Banerne topdresses og udsatte områder som målfelter repereres med græstørv

Juli: Banerne klippes og vandes. Opstregning foretages - Banene er lukket fra uge 26 til 32

August: Græsset klippes ned til 3 cm. Gødning og delvis vanding

September: Fortsat klipning på 3 cm. Vertikal skæring og sidste eftersåning. Fortsat gødning af banerne

Oktober: Klipning på 3 cm. Lukning af vandingsanlæg

November: Sidste græsklipning. Fjernelse af løv. Udbringning af speciel vintergødning. Net fjernes og mål køres væk

December: Net til reperation. Tilsyn


Græsklipning foretages mandag og torsdag. I sommerperioden mandag, onsdag og fredag.