Menu

FB Fonden

FB Fonden

 

FB's klubhus ejes af en Fond, der kaldes FB Fonden.

Fondens formålsparagraf ser således ud:

Fondens formål er at støtte Frederiksberg Boldklubs ungdoms- og idrætsaktiviteter, herunder som ejer at drive Frederiksberg Boldklubs klubhus ved udlejning til Frederiksberg Boldklub og andre brugere af huset. 

Fonden ledes af en bestyrelse der er sammensat, således af medlemmerne dækker et bredt erfaringsområde og bestyrelsens uafhængighed sikres. 

Det er Frederiksberg Boldklubs bestyrelses opgave, at udpege medlemmer til Fondens bestyrelse.

 
Bestyrelsen har den 1. marts 2017 følgende sammensætning: